Program

  • książka
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Polacy w Lipawie

14.06.2019
godzina 18:00

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Polacy w Lipawie

14.06.2019
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
książka spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jaka jest jego historia i jaką rolę odegrali w niej Polacy od XVII wieku po czasy współczesne?Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w. W polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor, na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań, przedstawia Polaków znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą. Książka jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym i napisana w języku polskim i łotewskim.

Zapraszamy na spotkanie z Markiem Głuszko, autorem książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”. Publikacja wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA została uhonorowana nagrodą „Przeglądu Wschodniego” w kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej” za 2018 rok. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kuba Kozłowski.

Organizatorami spotkania są Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i DSH.