Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Kresowe Chrystusy. Z Antokola do Zarwanicy

19.06.2019
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Kresowe Chrystusy. Z Antokola do Zarwanicy

19.06.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Spotkanie poświęcone wizerunkom Chrystusa otaczanym kultem i czcią na Kresach. W programie ilustrowana oryginalną ikonografią z epoki opowieść o wyobrażeniach Jezusa Antokolskiego, Brahiłowskiego, Milatyńskiego, z Boremla, Dederkał, Tarnorudy, Śnipiszek i Zarwanicy.