Program

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
  • książka

Program

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Rafajłowa. Huculska wieś w Karpatach Wschodnich

24.07.2019
godzina 18:00

WARSZAWSKA INICJATYWA KRESOWA | Rafajłowa. Huculska wieś w Karpatach Wschodnich

24.07.2019
godzina 18:00

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
  • książka
Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie książka  

Spotkanie poświęcone książce o huculskiej wsi leżącej dziś na terenie Ukrainy, która w szczególny sposób wpisała się w historię Polski. Przed II wojną światową Rafajłowa wchodziła w skład II rzeczypospolitej, województwa stanisławowskiego, powiatu nadwórniańskiego. 

Rafajłowa – obecnie Bystrycia – rozwinęła się w końcu XIX wieku jako leśna osada tartaczna i osada turystyczna. Mieszkańcami wsi byli Rusini, Polacy, Żydzi i Austriacy. Książka zawiera bogaty materiał archiwalny oraz współczesne fotografie. Gościem wieczoru będzie autor albumu dr Jan Skłodowski, fotografik, podróżnik i dokumentalista Kresów, prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. 

Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Wydawnictwo Ruthenus, DSH.