Program

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nieprzebrane skarby miasta Lwowa

21.08.2019
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nieprzebrane skarby miasta Lwowa

21.08.2019
godzina 12:00

  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W XIX i na początku XX wieku zgromadzono w lwowskich muzeach, archiwach, galeriach i zbiorach prywatnych nieprzebrane skarby. Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza na niezwykłą podróż ich śladami. Spotkanie odbywa się również tego samego dnia o godz. 18:00.We Lwowie można znaleźć jedne z najbogatszych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego (przede wszystkim polskiego, ale też żydowskiego, ormiańskiego, ukraińskiego). Tomasz Kuba Kozłowski opowie nie tylko o tym, co można tam zobaczyć, ale i o tym, jak tworzeno instytucje, w których gromadzono bezcenne zbiory oraz o ich burzliwych losach w XX wieku. Przypomni również o niezwykłej akcji ratowania najcenniejszych cymeliów ze zbiorów Ossolineum podjętej przez Mieczysława Gębarowicza i jego zespół. Całość ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.