Program

  • spotkanie
  • Kresy

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – NIEPRZEBRANE SKARBY MIASTA LWOWA

21.08.2019
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – NIEPRZEBRANE SKARBY MIASTA LWOWA

21.08.2019
godzina 12:00

  • spotkanie
  • Kresy
spotkanie Kresy  

W XIX i na początku XX wieku zgromadzono w lwowskich muzeach, archiwach, galeriach i zbiorach prywatnych nieprzebrane skarby. Tomasz Kuba Kozłowski zabierze w swojej prezentacji w niezwykłą podróż śladami tych skarbów – po Lwowie.

Czeka nas opowieść o mieście, w którym znajdują się jedne z najbogatszych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego (przede wszystkim polskiego oraz żydowskiego, ormiańskiego, ukraińskiego), a także o tworzeniu instytucji gromadzących bezcenne kolekcje i ich burzliwych losach w XX wieku.