Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Fenomen Targów Wschodnich we Lwowie

11.09.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Fenomen Targów Wschodnich we Lwowie

11.09.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Targi Wschodnie organizowano co roku we Lwowie w latach 1921–1939. Była to wystawa przemysłu polskiego i zagranicznego, której celem było ożywienie handlowe i nawiązanie współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi. Spotkanie poświęcone będzie znaczeniu i skali tego wydarzenia na Kresach.

Pawilon "Wystawy elektrycznej". Fot. NAC

Pawilon "Wystawy elektrycznej". Fot. NAC

Tomasz Kuba Kozłowski opowie o tej największej (do 1929 roku) imprezie wystawienniczej II Rzeczypospolitej. Przypomni o inicjatorach i twórcach Targów Wschodnich, zamachu na Józefa Piłsudskiego dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów, architekturze Targów i najciekawszych pawilonach oraz imprezach i wydarzeniach towarzyszących dziewiętnastu edycjom Targów Wschodnich. Całość ilustrowana będzie oryginalną ikonografią i pamiątkami z targów.