Program

  • cykle
  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KINO KRESOWE | filmy o obronie Grodna

17.09.2019
godzina 18:00

KINO KRESOWE | filmy o obronie Grodna

17.09.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • film
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle film Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę zapraszamy na pokaz filmów poświęconych bohaterskiej obronie miasta Grodna.

Panorama Grodna, ok. 1935. Fot. autor nieznany - Biblioteka Narodowa, Poczt.13689 [1], Domena publiczna

Panorama Grodna, ok. 1935. Fot. autor nieznany - Biblioteka Narodowa, Poczt.13689 [1], Domena publiczna

Przed II wojną światową Grodno pełniło funkcję ośrodka kulturalnego, oświatowego i wojskowego dla województwa białostockiego. W dniu 17 września 1939 roku jednostki Armii Czerwonej przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Trzydniowa obrona miasta okupiona została śmiercią co najmniej pół tysiąca osób rozstrzeliwanych przez wkraczające oddziały, masowymi represjami, a w końcu wywózkami. W filmach wykorzystano wypowiedzi historyków, archiwalne nagrania i relacje świadków wydarzeń, które skonfrontowano z propagandowymi filmami sowieckimi dokumentującymi wkroczenie Armii Czerwonej na Ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej.

„Msza za miasto Grodno”, reż. Zbigniew Kowalewski (1995, 30 min)
Dokumentalna rekonstrukcja obrony Grodna z września 1939 roku. W filmie wykorzystano fragmenty archiwalnych nagrań, fotografie, oryginalne ulotki i mapy oraz wywiady ze świadkami ówczesnych wydarzeń.

„Liczył się tylko honor”, reż. Eugeniusz Szpakowski (2009, 52 min)
Film pokazuje sytuację mieszkańców ziem okupowanych przez ZSRR oraz wszelkie formy represji sowieckich zastosowanych wobec obrońców Grodna po opanowaniu miasta przez Armię Czerwoną, jak i w okresie późniejszym. Do dziś nie zostały wyjaśnione indywidualne losy wielu żołnierzy i cywilów biorących udział w walkach obronnych. W filmie występują świadkowie tamtych wydarzeń, historycy oraz znawcy problematyki wojskowej z okresu kampanii wrześniowej.