Inne

 • inne
 • aktualności

Inne

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2019 | Nominacje

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2019 | Nominacje


inne aktualności  

Jury wybrało spośród 61 nadesłanych książek 10 tytułów nominowanych do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. W tym roku wśród wyróżnionych książek poświęconych najnowszej historii Polski widoczny jest różnorodny przekrój gatunkowy i tematyczny.


Na liście znalazły się książki reporterskie, korzystające z relacji naocznych świadków, publicystyczne, które splatają wiedzę naukową z polemiczną pasją, oraz akademickie, które kompleksowo i na chłodno podejmują rozrachunek z przeszłością. Nie zabrakło książek łączących warsztat historyka z innymi perspektywami: etnograficzną czy politologiczną. Na dodatek autorzy i autorki nominowanych książek odnoszą się do spraw, które są przedmiotem bieżących dyskusji. Znajdziemy tutaj publikacje o radykalnym nacjonalizmie, stosunkach polsko-niemieckich, relacjach między Polakami a Żydami oraz Polakami i Ukraińcami, polityce zagranicznej rodzącej się III RP czy powojennej odbudowie Warszawy. Jest co czytać i o co się spierać.

Jury nominowało do Nagrody dziesięć tytułów:

 1. „Jacek”, Anna Bikont, Helena Łuczywo, Agora/Czarne,
 2. Hirszfeldowie. Zrozumieć krew, Urszula Glensk, Towarzystwo Autorów  i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
 3. „Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej”, Paweł Kowal, Kolegium Europy Wschodniej/Instytut Studiów Politycznych PAN,
 4. „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”, Olga Linkiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,
 5. „Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim”, Katarzyna Person, Żydowski Instytut Historyczny,
 6. „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy”, Radosław Ptaszyński, Znak,
 7. „Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny”, Szymon Rudnicki, Aspra,
 8. „Sigalin. Towarzysz odbudowy”, Andrzej Skalimowski, Czarne,
 9. „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego”, Joanna Tokarska-Bakir, Czarna Owca,
 10. „Polacy-Niemcy. Sąsiedzi pod specjalnym nadzorem”, Anna Wolff-Powęska, Wydawnictwo Poznańskie.

Więcej o nominowanych tytułach przeczytać możecie na stronach Gazety Wyborczej.Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. To jedna z najważniejszych nagród historycznych w kraju, a jej laureatami byli m.in. Timothy Snyder, Karol Modzelewski, a w ubiegłym roku Jerzy Kochanowski. Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Friszkego nagradza publikacje podejmujące tematy, które frapują nie tylko naukowców i miłośników historii. Pogłębiona refleksja nad najnowszą historią Polski pozwala bowiem zrozumieć również bieżącą rzeczywistość i światopoglądowe spory, które toczymy do dziś.

Nagroda jest także uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więzionego przez komunistów. Był autorem „Rozmów z katem”, niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

– Dzięki staraniom warszawskiego samorządu, Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego dołączyła do grona miejskich nagród literackich. Nagradzamy twórców w różnorodnych gatunkach literackich. Nie mieliśmy jednak dotychczas wśród nich takiej nagrody, która wyróżniałaby najlepsze książki historyczne opisujące współczesną historię Polski. Jest to o tyle ważne, że w mieście tak ciężko doświadczonym przez historię, pielęgnowanie pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego ma fundamentalne znaczenie w budowaniu tożsamości naszej wspólnoty. Dzięki takim projektom uświadamiamy sobie, że historii nie można zakłamywać czy też – wedle doraźnych potrzeb – pisać na nowo – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Laureata Nagrody poznamy 9 grudnia.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie, w którego murach znalazła schronienie spuścizna Kazimierza Moczarskiego. Autor lub autorka najlepszej książki otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę – replikę temperówki patrona Nagrody.

Fundator i organizator: miasto stołeczne Warszawa
Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
Patron medialny: Gazeta Wyborcza
Partner gali: Biblioteka Narodowa

Więcej informacji o Nagrodzie na stronie.