Program

  • inne
  • film

Program

Wrzesień '39 w Warszawie | Filmowe relacje AHM

28.09.2019
godzina 17:00

Wrzesień '39 w Warszawie | Filmowe relacje AHM

28.09.2019
godzina 17:00

  • inne
  • film
inne film  

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
WARSZAWA. NIECH TRWA.

Wrzesień ’39 w Warszawie w opowieściach i wspomnieniach świadków. Kilkunastu cywilnych mieszkańców dawnej Warszawy opowiada o narastającym niebezpieczeństwie związanym z wybuchem wojny, o życiu w oblężonym mieście i tragicznej sytuacji ludności zagrożonej ciągłymi nalotami lotniczymi oraz ostrzałem artyleryjskim.

Film składa się z fragmentów relacji wideo nagranych w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Wspomnienia uzupełnione zostały zdjęciami archiwalnymi pochodzącymi ze zbiorów rodzinnych naszych rozmówców.