Program

  • film

Program

Warszawa pod okupacją | pokaz filmów

29.09.2019
godzina 16:00

Warszawa pod okupacją | pokaz filmów

29.09.2019
godzina 16:00

  • film
film  

Zapraszamy na pokaz dwóch filmów autorstwa Andrzeja Kałuszko, Krzysztofa Jaszczyńskiego i Ryszarda Mączewskiego. Filmy zostały zrealizowane na podstawie unikatowych nagrań niemieckich operatorów i pokazują Warszawę w pierwszych dniach po kapitulacji 28 września 1939.

:: Przelot nad zdobytym miastem (2011, 22 min).

:: Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupacji (2012, 26 min).