Program

  • inne

Program

LABORATORIUM MUZEUM – Muzea i teoria postkolonialna w polskim kontekście

23.09.2019
godzina 17:00

LABORATORIUM MUZEUM – Muzea i teoria postkolonialna w polskim kontekście

23.09.2019
godzina 17:00

  • inne
inne  

Na ile teoria postkolonialna nadaje się do analizowania sytuacji instytucji muzealnych w Europie Środkowej i Wschodniej? Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu „Laboratorium muzeum”.W ostatnim czasie obserwujemy szereg przemian w światowych i europejskich muzeach, które zmieniają swoje wystawy, programy, a także sposób zarządzania kolekcjami pod wpływem krytyki postkolonialnej. Zmiana sposobu postrzegania kolonialnego rodowodu europejskich muzeów i powiązany z tym, problematyczny status dziedzictwa, które znajduje się pod ich opieką, wywołuje istotne dyskusje na temat współczesnej roli i zobowiązań instytucji muzealnych. Spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, czego z tej debaty nauczyć się mogą polskie instytucje? Czy narzędzia teoretyczne i rama pojęciowa wypracowana w innych miejscach na świecie może być wykorzystywana w polskim kontekście, mimo różnic w uwarunkowaniach historycznych? A jeśli tak, w jaki sposób i w jakim celu? Wreszcie, w jaki sposób lokalny kontekst historyczny może przyczynić się do szerszego rozumienia globalnych następstw kolonializmu w muzeach?

W dyskusji udział wezmą: Erica Lehrer (Concordia University, Montreal), Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski), Laura Pozzi (Uniwersytet Warszawski). Rozmowę poprowadzi: Aleksandra Janus.