Program

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Alma Mater Vilnensis

09.10.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | Alma Mater Vilnensis

09.10.2019
godzina 18:00

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie  

Uniwersytet Wileński (Universitas Vilnensis) został założony w 1579 roku, dzięki wsparciu króla Stefana Batorego. Ponownie powołano go do życia w 1919 roku i funkcjonował do 1939. Spotkanie będzie poświęcone działalności Uniwersytetu w dwudziestoleciu międzywojennym.

Tomasz Kuba Kozłowski opowie o reaktywowanym przed stu laty Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i jego dokonaniach w latach 1919–1939. Ponowne otwarcie Uniwersytetu Wileńskiego z udziałem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, licznie przybyłych gości, wojska i tłumu wilnian obyło się 11 października 1919 roku.