Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Zajęcia dla grup międzynarodowych

14.04.2016

Zajęcia dla grup międzynarodowych

14.04.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Zajęcia dla grup międzynarodowych mogą być prowadzone w języku niemieckim lub angielskim. Szczególnie polecamy zajęcia związane z wielokulturowością przedwojennej Warszawy i powojenną odbudową Polski i Niemiec. Podczas zajęć wykorzystujemy unikatowe materiały źródłowe pochodzące z pokazywanych w DSH wystaw. Uczestnikom wymian polsko-niemieckich szczególnie polecamy warsztatyzatytułowane Berlin 1953. 60. rocznica powstania robotników w Berlinie 17 czerwca 1953 dochodzi do wybuchu powstania robotników w stolicy NRD. Trzy lata później do podobnych wydarzeń dochodzi w Poznaniu. Co łączy te dwa wydarzenia?

1945: zakończenie wojny w pamięci mieszkańców Warszawy i Bolonii.

boloniatworcy350

boloniatworcy350
Projekt edukacyjny jest kontynuacją zrealizowanego przez Dom Spotkań z Historią w 2014 roku przedsięwzięcia „Operacja Anders” w 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Podobnie jak w zeszłym roku pomysł opiera się na wymianie młodzieży z Bolonii i Warszawy, opracowaniu tematu zakończenia wojny w swoim mieście na podstawie zebranych źródeł i zorganizowaniu seminarium prezentującego zebrane świadectwa z udziałem obu grup młodzieży. Oba seminaria będą tłumaczone na język polski i włoski. Celem merytorycznym projektu jest porównanie sytuacji mieszkańców Bolonii i Warszawy pod względem politycznym, społecznym, a także egzystencjalnym w 1945 roku, przedstawienie skutków wojny na przykładzie Bolonii wyzwalanej przez Polaków i Warszawy po powstaniu warszawskim. Elementem seminarium odbywającego się w Domu Spotkań z Historią będzie spotkanie z Elżbietą Moczarską, córką Kazimierza Moczarskiego autora „Rozmów z katem” i rozmowa na temat treści książki ( książka oraz spotkanie tłumaczone na język włoski ). Młodzież uczestnicząca w realizacji tego przedsięwzięcia nabywa umiejętności prowadzenia wywiadu ze świadkiem historii, analizy i kompozycji zebranej treści oraz umiejętności prezentacji opracowanego materiału. Potrafi korzystać z dostępnych opracowań źródeł i adaptować ich treść do potrzeb swojego projektu. Celem poślednim jest integracja młodzieży, nawiązanie współpracy  szkół oraz zapoznanie nauczycieli z odmiennym systemem edukacji i sposobem funkcjonowania szkoły w środowisku miasta w Polsce i we Włoszech. Pobyt studyjny uczestników we Włoszech (26 marca- 2 kwietnia 2015 r.) - ramowy program: 28-29 marca zwiedzanie Bolonii, wizyta w muzeum miejskim, na uniwersytecie. 30 marca wizyta w szkole: seminarium na temat sytuacji politycznej i społecznej w Bolonii w momencie zakończenia wojny na podstawie zebranych przez uczestników relacji świadków historii. Mecz piłki nożnej Polska-Włochy 31-1 kwietnia wizyta w Fundacji Battari-Lattes w Turynie 1 kwietnia  powrót do Polski. Pobyt studyjny uczestników w Polsce (16 -23 kwietnia 2015 r. ) - ramowy program: 17 kwietnia seminarium w Domu Spotkań z Historią na temat sytuacji politycznej i społecznej w Warszawie w momencie zakończenia wojny na podstawie zebranych przez uczestników relacji świadków  historii. Spotkanie z Elżbietą Moczarską rozmowa wokół „Rozmów z katem”. 18-19 kwietnia zwiedzanie Warszawy ( m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polin, spacer po starówce ) 20 kwietnia wizyta w szkole:  IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 21 kwietnia wizyta w szkole: XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 22 kwietnia gra miejska, uroczyste zakończenie projektu Na zdjęciu autorzy projektu.