Program

  • wokół wystaw

Program

WERNISAŻ | Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939

16.10.2019
godzina 12:00

WERNISAŻ | Ku nowoczesności. Kresy niepodległe 1919–1939

16.10.2019
godzina 12:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Rozwój, modernizacja, nowoczesne zakłady przemysłowe to tylko niektóre hasała opisujące Kresy w dwudziestoleciu międzywojennym. Zapraszamy na wernisaż wystawy plenerowej poświęconej niemal nieobecnym w powszechnej świadomości, wybranym dokonaniom gospodarczym i cywilizacyjnym związanym z odbudową i modernizacją ziem wschodnich II RP.

Kontekst historyczny wystawy tworzą przypadające w 2019 roku rocznice: 100-lecia włączenia w obręb odrodzonego państwa polskiego ziem wschodnich Rzeczypospolitej (stanowiących blisko połowę jego terytorium) oraz 80-lecia wybuchu II wojny światowej, agresji niemieckiej i sowieckiej, a w konsekwencji utraty tych terytoriów.

Wystawę można oglądać na skwerze ks. Jana Twardowskiego do 6 listopada 2019.