Program

  • spotkanie
  • film

Program

Losy byłych robotników przymusowych na podstawie portalu edukacyjnego „Wojna i pamięć”

22.10.2019
godzina 17:00

Losy byłych robotników przymusowych na podstawie portalu edukacyjnego „Wojna i pamięć”

22.10.2019
godzina 17:00

  • spotkanie
  • film
spotkanie film  

Losy robotników przymusowych pracujących na rzecz III Rzeszy podzieliło około dwudziestu milionów Europejczyków, w tym kilka milionów Polaków. Mimo to są one mało znane. KARTA uruchomiła portal oparty na relacjach byłych robotników www.edukacja.wojnaipamiec.pl, na którym prezentowane są losy ludzi mieszkających na przedwojennym terytorium Polski. Podczas spotkania przyjrzymy się portalowi, pokażemy, co można na nim znaleźć i porozmawiamy o tym zapomnianym temacie.

Obok więźniów obozów koncentracyjnych, Polaków i Polek wywożonych na roboty do Niemiec czy Austrii, znalazła się tu też historia polskiej Żydówki z kresów wschodnich i „robotnicy ze Wschodu”. Ich odmienne doświadczenia i pamięć składają się na wieloperspektywiczny obraz czasu wojny.

Zapraszamy do rozmowy o tych losach w oparciu o filmy dostępne na portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl

Spotkanie jest finansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Organizatorzy: Ośrodek KARTA, DSH.