Program

  • wokół wystaw
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

FINISAŻ | Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939

06.11.2019
godzina 17:00 - 21:00

FINISAŻ | Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939

06.11.2019
godzina 17:00 - 21:00

  • wokół wystaw
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
wokół wystaw Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Zapraszamy na finisaż wystawy plenerowej „Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939”. W ramach pożegnania z wystawą odbędą się trzy prezentacje oraz podsumowująca dyskusja.Wystawa poświęcona jest niemal nieobecnym w powszechnej świadomości, wybranym dokonaniom gospodarczym i cywilizacyjnym związanym z odbudową i modernizacją ziem wschodnich II RP. Właśnie tym aspektom będą poświęcone prezentacje i spotkania kończące wystawę.

17:00 „ELEKTRIT” – Wilno. Fenomen polskiego przemysłu radiotechnicznego
Prezentacja Henryka Berezowskiego, kolekcjonera materiałów związanych z historią radia, autora albumu „Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT. Wilno 1925–1939”.

18:00 Architektura modernistyczna na Kresach – zapomniana nowoczesność
Prezentacja multimedialna dr. hab. Michała Pszczółkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autora licznych publikacji poświęconych architekturze II Rzeczypospolitej, w tym monografii „Kresy nowoczesne. Architektura na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939”.

19:00 Szklane cacka znad Niemna
Prezentacja Ireneusza Matery, kolekcjonera szkła artystycznego i autora bloga „Zbieracz Staroci”, poświęcona niezwykłym produktom Huty Szkła Niemen Juliusza Stolle wytwarzanym w Brzozówce na Nowogródczyźnie.

20:00 Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe 1919–1939
Dyskusja poświęcona wybranym aspektom modernizacji Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz osiągnięciom gospodarczym i cywilizacyjnym Kresów z udziałem zaproszonych gości.

Kontekst historyczny wystawy tworzą przypadające w 2019 roku rocznice: 100-lecia włączenia w obręb odrodzonego państwa polskiego ziem wschodnich Rzeczypospolitej (stanowiących blisko połowę jego terytorium) oraz 80-lecia agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, wybuchu II wojny światowej i utraty suwerenności a w konsekwencji utraty tych terytoriów.

Kurator: Tomasz Kuba Kozłowski
Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe w Warszawie