Program

  • spotkanie

Program

Litwo, Ojczyzno moja… – XXX-lecie kwartalnika „Znad Wilii”

23.11.2019
godzina 16:00

Litwo, Ojczyzno moja… – XXX-lecie kwartalnika „Znad Wilii”

23.11.2019
godzina 16:00

  • spotkanie
spotkanie  

Redakcja kwartalnika „Znad Wilii” oraz Dom Spotkań z Historią mają wielką przyjemność zaprosić na konferencję z okazji XXX-lecia czasopisma. 

Pismo od początku redagował Romuald Mieczkowski. Było ono – jako pismo o rodowodzie niepodległościowym – kroniką dokonań Polaków na Litwie, integrującym odradzającą się inteligencję i badającym relacje polsko-litewskie. 

Można skwitować to krótko: jak ten czas leci! Można wspominać trudności, z jakimi stykaliśmy się w ciągu tych lat, ale lepiej cieszyć, że aż tyle lat jesteśmy. Że tytuł, który z takim uporem udało mi się przeforsować w bardzo niepewnych wtedy czasach, nie okazał się jednym z meteorytów, lecz stał się zjawiskiem, wykraczającym daleko poza ramy czasopisma. Powiedziałbym: stał się sposobem pewnego myślenia Polaków na Litwie i oceny ich postaw w Polsce i zagranicą. – pisze jubileuszowym wspomnieniu Romulald Mieczkowski. 

W wydarzeniu udział wezmą badacze i eksperci problematyki wschodniej, autorzy kwartalnika, politycy, artyści, czytelnicy i sprzymierzeńcy pisma oraz podejmowanych przez nie inicjatyw, goście z Polski i Litwy.

Pierwszy adres redakcji na parterze kamienicy przy ul Išganytojo 2/4 (dawny zaułek Miłosierny) już na starcie – od początków lat 90. – był znany. Tu podejmowaliśmy licznych gości, tu powstawały koncepcje Radia Znad Wilii i na etapie przygotowawczym przebywał jego 7 pierwszy dyrektor Walery Tankiewicz, a potem powstała Polska Galeria Artystyczna

Pierwszy adres redakcji na parterze kamienicy przy ul Išganytojo 2/4 (dawny zaułek Miłosierny) już na starcie – od początków lat 90. – był znany. Tu podejmowaliśmy licznych gości, tu powstawały koncepcje Radia Znad Wilii i na etapie przygotowawczym przebywał jego 7 pierwszy dyrektor Walery Tankiewicz, a potem powstała Polska Galeria Artystyczna