Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

PROPAGANDA – DEZINFORMACJA – MANIPULACJA | Propaganda jako narzędzie wojny

21.11.2019
godzina 18:00

PROPAGANDA – DEZINFORMACJA – MANIPULACJA | Propaganda jako narzędzie wojny

21.11.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

Zapraszamy na nowy cykl współorganizowany z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i Instytutem Analizy Informacji Collegium Civitas. W ramach organizowanych raz w miesiącu spotkań przyjrzymy sie historii propagandy i manipulacji.Podczas pierwszego spotkania porozmawiamy o wykorzystaniu narzędzi informacyjnych, psychomanipulacyjnych, propagandowych i socjotechnicznych w konfliktach zbrojnych. Przybliżymy historię propagandy, przypominmy konkretne sposoby jej wykorzystania w dotychczasowych konfliktach oraz zastanowimy się, jak zmieniała się ona w czasie i co może osiągnąć dziś, w zglobalizowanym środowisku informacyjnym.

W dyskusji wezmą udział: red. Anna Wojtacha (korespondentka wojenna), prof. Daniel Boćkowski (historyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, Zakład Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa IS UWB), gen. bryg. Marek Dukaczewski (były Szef Wojskowych Służb Informacyjnych) oraz Jerzy Smoliński (były rzecznik Ministra Obrony Narodowej i doradca Prezydenta RP). Spotkanie poprowadzi dr Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem.