Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | X Muza na Kresach

04.12.2019
godzina 18:00

KRESY NIEPODLEGŁE 1919–1939 | X Muza na Kresach

04.12.2019
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Jakie filmy powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym na Kresach? Którzy reżyserzy i aktorzy pracowali na ziemiach wschodnich II RP?

Ostatnie w 2019 roku spotkanie w ramach cyklu Tomasz Kuba Kozłowski poświęci rozwojowi kinematografii na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej oraz filmom fabularnym i dokumentalnym kręconym na Kresach w latach 20. i 30. Opowieść ilustrowana będzie oryginalną ikonografią i fragmentami archiwalnych filmów.

Ina Benita i Zbigniew Staniewicz w filmie fabularnym „Przybłęda” w reżyserii Jana Nowiny-Przybylskiego nakręconym w Żabiem na Huculszczyźnie w 1933 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Ina Benita i Zbigniew Staniewicz w filmie fabularnym „Przybłęda” w reżyserii Jana Nowiny-Przybylskiego nakręconym w Żabiem na Huculszczyźnie w 1933 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe.