Program

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Halicz bajeczny, Halicz historyczny

15.01.2020
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Halicz bajeczny, Halicz historyczny

15.01.2020
godzina 12:00

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie  

Tematem kolejnej prezentacji Tomasza Kuby Kozłowskiego będą barwne i burzliwe dzieje Halicza – miasta nad Dniestrem, którego historia liczy blisko 1200 lat.