Program

  • książka

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Wolne miasto Zakopane 1956–1970

17.01.2020
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Wolne miasto Zakopane 1956–1970

17.01.2020
godzina 18:00

  • książka
książka  

Jakie naprawdę było jedyne „wolne miasto” w szarej rzeczywistości PRL? Zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Kochanowskim poświęcone jego najnowszej książce „Wolne miasto Zakopane 1956–1970”.

Polska Rzeczpospolita Ludowa. W szkołach zakaz nauki religii, na ulicach agenci SB, a w kalendarium symboliczne daty: Marzec ’68 i krwawy Grudzień ’70. Jedno miejsce przy samej granicy, skryte wśród tatrzańskich szczytów, nie pasuje do tego krajobrazu. Zakopane w czasach Gomułki to miasto, jakiego nie znacie.

Państwo w Zakopanem zostało postawione w sytuacji gorszej niż w kapitalizmie, bowiem zostało zepchnięte na pozycje nawet nie nocnego stróża, ale bezpłatnego dróżnika i zamiatacza ulic –rozpaczali partyjni działacze. Prywatne inicjatywy mają się tutaj lepiej niż jakakolwiek inna instytucja w kraju. Górale nie zamierzają podporządkować się nowym władzom. Żyją po swojemu. W tym mieście obowiązuje swoisty pakt o nieagresji. Partyjni notable, inteligenci, agenci służb specjalnych, robotnicy, przemytnicy, drobni przestępcy – magia stolicy polskich Tatr urzeka każdego i wszystkim oferuje chwilową odskocznię od codzienności. O pracy nad książką i ówczesnym Zakopanem opowie autor.

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – pracuje w Instytucie Historycznym UW. Zajmuje się m.in. dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, okresem II wojny światowej, historią społeczną PRL, stosunkami polsko-niemieckimi, dziejami przymusowych migracji w XX wieku. Pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Wykładał na uniwersytetach w Jenie i Moguncji. Członek redakcji „Przeglądu Historycznego” (w latach 2013–2018 redaktor naczelny). Autor, współautor i redaktor m.in.: W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–1950; Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945–1949; Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989; O jaką wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013; Warszawiacy nie z tej ziemi. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989; 1956. (Nieco) inne spojrzenie. Eine (etwas) andere Perspektive; Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957 (m.in. Nagroda Historyczna „Polityki”, nagroda im. Jerzego Giedroycia i nagroda im. Kazimierza Moczarskiego).