Program

  • spotkanie

Program

Polacy z wyboru – 10-lecie projektu!

23.01.2020
godzina 18:00

Polacy z wyboru – 10-lecie projektu!

23.01.2020
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

W tym roku przypada jubileusz 10-lecia wspólnego projektu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Domu Spotkań z Historią „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”.

Celem projektu „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” jest zaprezentowanie dorobku, jaki wnieśli przybysze z krajów niemieckich i ich potomkowie do życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego Warszawy. Inaczej bowiem niż w wielu polskich miastach, w Warszawie Niemcy najczęściej ulegali polonizacji, stając się tytułowymi Polakami z wyboru. Warszawscy Niemcy i ich potomkowie aktywnie uczestniczyli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a potem w jej obronie. Wspólne przedsięwzięcie zostało zainicjowane wernisażem wystawy o takim samym tytule, który odbył się 26 stycznia 2010 roku w DSH. Z okazji rocznicy obie instytucje oraz współautorzy projektu Tomasz Markiewicz, Tadeusz W. Świątek i Krzysztof Wittels zapraszają na okolicznościowe spotkanie z udziałem osób, które uczestniczyły bądź uczestniczą w projekcie, licząc zwłaszcza na przybycie rodzin, które współpracowały przy powstawaniu wystawy – udostępniły prywatne archiwa i podzieliły się swoimi wspomnieniami.

W czasie minionych 10 lat wiele się wydarzyło, prezentowana od 26 stycznia do 18 kwietnia 2010 roku w Domu Spotkań z Historią wystawa odwiedziła Berlin, Drezno i wiele razy była pokazywana w różnych miejscach w Warszawie, w 2012 roku ukazał się bogato ilustrowany album, a od marca 2014 roku działa dwujęzyczny serwis internetowy www.polacyzwyboru.pl i www.polenausfreierwahl.de oraz fanpage na Facebooku, w 2015 roku został wydany pakiet edukacyjny dla szkół, który stał się podstawą dla dwukrotnie zorganizowanych konkursów dla młodzieży szkolnej. Podczas spotkania podsumujemy 10 lat realizacji projektu i nakreślimy plany na przyszłość.

Spotkanie zakończy emisja wyprodukowanego w 2019 roku fabularyzowanego filmu dokumentalnego Leszka Wiśniewskiego o biskupie Juliuszu Bursche „Tę rodzinę trzeba wytępić”. Partnerem pokazu filmowego jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.