Program

  • spotkanie
  • książka

Program

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ | Ginące kościoły i parafie polskie w USA

24.01.2020
godzina 18:00

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ZA GRANICĄ | Ginące kościoły i parafie polskie w USA

24.01.2020
godzina 18:00

  • spotkanie
  • książka
spotkanie książka  

Spotkanie na temat albumu „Parafie i kościoły polskie w Chicago” przygotowanego przez naukowców z KUL i UKSW poświęconego historii i roli polskich społeczności w największym skupisku Polonii w USA.

Album jest efektem prac dokumentacyjnych prowadzonych od 2017 roku w ramach projektu „Parafie i kościoły polskie w USA”. Publikacja przywraca pamięć o roli polskich społeczności w rozwoju kościoła katolickiego w USA oraz przedstawia historię, architekturę i sztukę ponad 20 kościołów w Chicago. To właśnie przy placówkach duszpasterskich toczyło się życie Polonii amerykańskiej – powstawały szkoły, nauczano języka polskiego, wydawano gazety, publikowano książki, działały chóry, zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, odbywały się wystawy i koncerty oraz prowadzono działalność charytatywną. Album „Parafie i kościoły polskie w Chicago” wydał w 2019 roku Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, DSH.