Program

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
  • cykle

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nie tylko Leszek i Mieszek… Rzecz o oszmiańskim powiecie

19.02.2020
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Nie tylko Leszek i Mieszek… Rzecz o oszmiańskim powiecie

19.02.2020
godzina 12:00

  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • spotkanie
  • cykle
Warszawska Inicjatywa Kresowa spotkanie cykle  

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona Oszmiańszczyźnie znajdującej się na terytorium Białorusi. Spotkanie na ten temat odbędzie się również tego samego dnia o godz. 18:00.

Oszmiańszczyzna to mniej znany zakątkek Wileńszczyzny, pełen historycznych pamiątek z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. Podczas spotkania Tomasz Kuba Kozłowski opowie o historycznym Krewie, książęcych Holszanach, legendarnych Smorgoniach, niezwykłej świątyni w Sołach i stolicy powiatu Oszmianie. Prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z XIX i XX wieku.