Program

  • spotkanie

Program

Prof. Jan Zachwatowicz – w 120. rocznicę urodzin

07.03.2020
godzina 16:00

Prof. Jan Zachwatowicz – w 120. rocznicę urodzin

07.03.2020
godzina 16:00

  • spotkanie
spotkanie  

Dlaczego prof. Jan Zachwatowicz jest tak ważną postacią dla Warszawy? W 120. rocznicę jego urodzin oraz w związku z miejskimi obchodami 75. rocznicy odbudowy stolicy zapraszamy na spotkanie poświęcone Profesorowi.

Fot. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Fot. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Jan Zachwatowicz jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli kultury polskiej – zarówno jako jej utalentowany współtwórca, jak i zaciekły obrońca. Architekt, konserwator, historyk i wykładowca. Organizator, teoretyk, polemista i animator powojennej odbudowy zabytków. W trakcie okupacji zapoczątkował akcję dokumentacyjną pomników historii. Ocalona dokumentacja posłużyła po wojnie jako podstawa do rekonstrukcji kamienic, pałaców i kościołów. Był członkiem najważniejszych powojennych gremiów opiniodawczych w zakresie architektury i urbanistyki – krajowych i zagranicznych. Z jego zdaniem liczyli się zarówno najważniejsi politycy, jak i zwyczajni robotnicy odbudowujący pod jego kierunkiem warszawskie Stare Miasto. Jego życiorys jest zarazem symbolem pokolenia uformowanego przez tragiczne wydarzenia dwudziestowiecznej historii Polski – czasu końca i nowego początku.

W ramach spotkania dr Andrzej Skalimowski opowie o życiu i dokonaniach Profesora na rzecz odbudowy Starego i Nowego Miasta, Traktu Królewskiego i Zamku Królewskiego Warszawy, a także o odpowiedzialności za odbudowę zabytków w Polsce zniszczonych podczas II wojny światowej. Następnie w gronie varsavianistów, historyków, historyków sztuki, architektów porozmawiamy o powojennej doktrynie odbudowy i zasługach Profesora dla obecnego kształtu historycznej zabudowy Warszawy. Nie zabraknie wspomnień rodziny i współpracowników, które pozwolą przybliżyć, jakim człowiekiem był prof. Jan Zachwatowicz.

Uczestnicy otrzymają atrakcyjne foldery opisujące najważniejsze dokonania Profesora. Spotkanie jest jednym z wydarzeń organizowanych z okazji 75. rocznicy odbudowy Warszawy. Więcej informacji: https://muzeumwarszawy.pl/budujemy/