Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

ODWOŁANE | OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Z biegiem Prypeci

18.03.2020
godzina 12:00

ODWOŁANE | OPOWIEŚCI Z KRESÓW | Z biegiem Prypeci

18.03.2020
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zawieszeniu działalności instytucji kultury odwołujemy wszystkie planowane wydarzenia do dnia 25 marca. Dom Spotkań z Historią oraz Księgarnia XX wieku zostają na ten czas zamknięte dla zwiedzających. Będziemy informować o wszelkich nowych terminach i rozwoju sytuacji.

****
Spotkanie poświęcone jednej z najważniejszych rzek Kresów, a równocześnie rzece chyba najmniej znanej.

W programie spływ Prypecią – główną arterią wodną Polesia – od źródeł na Wołyniu po Dniepr, opowieści o miejscowościach położonych nad jej brzegiem, wizyty w rezydencjach Kieniewiczów i Horwattów oraz w mieście-widmie opuszczonym po katastrofie w Czarnobylu.