Program

  • książka
  • spotkanie

Program

ODWOŁANE! SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Mam na Pana nowy zamach… Rozmowy o historii zapisanej w listach Jerzego Giedroycia

15.10.2020
godzina 18:00

ODWOŁANE! SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ | Mam na Pana nowy zamach… Rozmowy o historii zapisanej w listach Jerzego Giedroycia

15.10.2020
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
książka spotkanie  

UWAGA: wydarzenie odwołane!

Dyskusja o sztuce epistolarnej Jerzego Giedroycia, kulisach zrealizowanych i niezrealizowanych idei czy inicjatyw, a także o postaci redaktora wyłaniającej się z korespondencji prowadzonej m.in. z Władysławem Andersem, Oskarem Haleckim, Janem Karskim czy Aleksandrem Sołżenicynem.
Jednym z kluczowych narzędzi pozwalających Jerzemu Giedroyciowi uprawiać działalność na polu historii były listy. Z ich lektury wyłania się fascynujący obraz polityki historycznej redaktora „Kultury” oraz środowiska zgromadzonego wokół paryskiej emigracji. Przybliża go opublikowany nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego wybór korespondenci Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000 pt. „Mam na Pana nowy zamach...”.

W dyskusji wezmą udział redaktorzy publikacji prof. Sławomir Nowinowski i prof. Rafał Stobiecki (Instytut Historii UŁ). Rozmowę poprowadzi Stanisław Mancewicz („Tygodnik Powszechny”).

Organizatorzy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.