Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spotkanie z książką” – Odwaga i strach

23.02.2016

„Spotkanie z książką” – Odwaga i strach

23.02.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z autorką Olą Hantiuk. Wieczór poprowadzi Zbigniew Gluza, redaktor naczelny kwartalnika „Karta”. Odwaga i strach to opowieść o postawach ludzkich w obliczu zagrożenia życia. Autorka ukazuje historię okupowanego Lwowa na poziomie mikrohistorii, z perspektywy osobistej. Jednak nie tylko na tym polega niezwykłość tej książki, opartej na pamiętnikach, wspomnieniach, listach, a nawet dokumentach NKWD. To opowieść o ludzkich losach, a zarazem o historii polskiej, ukraińskiej i żydowskiej inteligencji, o skomplikowanych relacjach między nimi, o różnych przejawach solidarności i wrogości, u których podstaw leżały odwaga i strach. Autorka pokazuje, jak bardzo współczesne wyobrażenia dotyczące II wojny światowej zostały ukształtowane przez narracje narodowe, niepozostawiające miejsca nie tylko innym narracjom narodowym, ale i uważnemu odczytaniu indywidualnych świadectw, jeśli nie wpisywały się one w dominujący przekaz. Matryce historii narodowej stały się ramami ograniczającymi badania historyczne nad tym okresem. Odwaga i strach jest próbą wyjścia poza te granice. W trakcie spotkania pokażemy fragmenty mało znanego filmu dokumentalnego z 1940 roku oraz historyczne nagrania Eugeniusza Bodo.