Program

  • online
  • spotkanie

Program

PRZEMOC WCZORAJ I DZIŚ | Skąd się bierze przemoc? | spotkanie online

10.12.2020
godzina 18:00

PRZEMOC WCZORAJ I DZIŚ | Skąd się bierze przemoc? | spotkanie online

10.12.2020
godzina 18:00

  • online
  • spotkanie
online spotkanie  

Dom Spotkań z Historią oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zapraszają na drugie spotkanie w cyklu „Przemoc wczoraj i dziś: od zabójstw politycznych do wojny hybrydowej”. Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat tego, skąd w człowieku i społecznościach bierze się skłonność do przemocy. Porozmawiamy z zaproszonymi ekspertkami i ekspertem o tym, czy źródła agresywnych zachowań tkwią w człowieku i jego naturze, czy winna jest raczej kultura. Czy natura odpowiada za to, że od czasów Kaina i Abla nie ustaliśmy w krzywdzeniu się wzajemnie, powołując się na dowolne usprawiedliwienia — religijne, kulturowe, polityczne i gospodarcze, czy może mamy skłonność do podporządkowania się tym, którzy manipulują nami dla własnych celów, wykorzystując cechy ludzkiej natury do realizacji precyzyjnie zaplanowanych strategii.

O tych i innych zjawiskach związanych z tematyką spotkania dyskutować będą:
— prof. Robert Borkowski
— prof. Aleksandra Gasztold
— insp. Mariola Wołoszyn

Spotkanie poprowadzi dr Paulina Piasecka.

Emisja nagrania ze spotkania na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią.