Program

  • online
  • spotkanie

Program

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Nasze dziedzictwo – babcie, archiwa, biografie kobiet | spotkanie

21.01.2021
godzina 18:00

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Nasze dziedzictwo – babcie, archiwa, biografie kobiet | spotkanie

21.01.2021
godzina 18:00

  • online
  • spotkanie
online spotkanie  

Czym różnią się historie opowiedziane przez kobiety od męskich historii? W jaki sposób konstruowane są opowieści o życiu kobiet i w jaki sposób kobiety same o sobie opowiadają? Dlaczego szukając informacji o historii kobiet, najczęściej trafiamy na pamiętniki, autobiografie, listy i relacje innych kobiet? W spotkaniu inaugurującym cykl „Kobiety. Nasza historia” skupimy się na historiach, które poznajemy w naszych domach. Porozmawiamy o tym z Marią Buko, socjolożką i historyczką, oraz Magdaleną Kicińską, dziennikarką i redaktorką naczelną „Pismo. Magazyn opinii”. Historia babci, opowiedziana czy odgrzebana wśród pamiątek, to często pierwsza opowieść o świecie, który różni się od oficjalnej wersji historii, którą poznajemy w szkole. Ta pierwsza herstoria — historia kobiet — jest pełna emocji i niedopowiedzeń, jest inaczej skonstruowana i wydaje się bliższa. Symbolicznie — w Dzień Babci — zapraszamy na pierwsze spotkanie, które będzie poświęcone kobiecej historii, biografii, poszukiwaniu własnych tradycji i zbieraniu relacji. W tym dniu, w rocznicę  śmierci Lidii Ostałowskiej, szczególnie będziemy wspominać tę zbieraczkę kobiecych historii i mistrzynię opowiadania.

Jolanta Brach-Czaina pisała, że historia kobiet jest ulotna i podzielona — zmiana nazwiska, czasem wielokrotna, nie pozwala budować genealogii, linii tradycji czy łańcucha kobiecych pokoleń. „Kobiety mają tylko imiona. Używając męskich nazwisk, wskazują cudze rodowody, a nie własne […]. Mężczyzna zachowuje kontakt z poprzedzającymi go pokoleniami. Natomiast kobiety cywilizacja wyrwała z ich tradycji i stale przecina wszelkie związki i zaciera ślady”.

O poszukiwaniu ciągłości kobiecych biografii i archiwach będą rozmawiały:
Maria Buko
— socjolożka, historyczka i kierowniczka Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią. Razem z Katarzyną Madoń-Mitzner i Magdą Szymańską opracowała książkę „Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu”. Jest autorką wydanej niedawno książki „Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych” (Dom Spotkań z Historią, 2020).

Magdalena Kicińska — reporterka, redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu Opinii” i wiceprezeska Fundacji Pismo. Laureatka Grand Press 2017 w kategorii „wywiad”, otrzymała Nagrodę Literacką m.st. Warszawy 2016 oraz Poznańską Nagrodę Literacką — Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2016. Autorka książek „Pani Stefa” (Wydawnictwo Czarne, 2015), „Środki transportu” (Wydawnictwo Literackie, 2019) oraz wraz z Marcinem Dziedzicem współautorka książki „Teraz ’43. Losy” (Wielka Litera, 2018).

Spotkanie poprowadzi Anna Czerwińska — autorka cyklu „Kobiety. Nasza historia”. Działaczka na rzecz praw kobiet, ekspertka równościowa i kuratorka „Wirtualnego Muzeum Historii Kobiet” Fundacji Feminoteka. Była współkuratorką wystaw poświęconych historii kobiet, przygotowywanych we współpracy z Domem Spotkań z Historią i Fundacją na rzecz Równości i Emancypacji STER, takich jak „Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek”, „Radne warszawskie. 100-lecie kobiet w Radzie Miejskiej” czy „Niepokorne 1976-1989”. Wraz z Anną Kotowską (Miasto jest nasze) opracowała kampanię „Ulice dla kobiet”, a przy współpracy z Anną Grzelewską wyreżyserowała film dokumentalny o pierwszej dźwiękowczyni, Halinie Paszkowskiej (Fundacja Szkoła Wajdy).

„Kobiety. Nasza historia”
to cykl spotkań, dyskusji i debaty dotyczący historii kobiet i ich roli w dziejach, inspirowany relacjami biograficznymi z Archiwum Historii Mówionej, najnowszymi książkami i wydarzeniami związanymi z upamiętnianiem kobiet. Opowiemy herstorie sprzed wojny i z okresu powojennego, o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, rozkwicie „Solidarności”, zmianach w czasie transformacji, rewolucji seksualnej i walkach o własne prawa. W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o kobiecych strajkach i buntach, macierzyństwie i służbie, walce o przetrwanie i pracy czy przyjaźni i miłości.

Więcej informacji o cyklu można przeczytać tutaj.