Program

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • online
  • wideo

Program

ZIMA NA KRESACH | Na łyżwy i narty… do Lwowa!

10.02.2021
godzina 12:00

ZIMA NA KRESACH | Na łyżwy i narty… do Lwowa!

10.02.2021
godzina 12:00

  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
  • online
  • wideo
cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa online wideo  

Pierwszy odcinek cyklu „Zima na Kresach” Tomasz Kuba Kozłowski poświęci roli Lwowa jako miejsca szczególnie istotnego w rozwoju sportów zimowych. W 1869 powstało tu Lwowskie Towarzystwo Łyżwiarskie - pierwszy polski związek sportowy. W 1905 roku rozegrano pierwszy mecz hokejowy na ziemiach polskich. We Lwowie na początku XX wieku powstały pierwsze polskie organizacje narciarskie – Koło Narciarskie, Kółko taterników, Karpackie, Towarzystwo Narciarzy. Tu ukazywały się wydawnictwa i czasopisma poświęcone górom i narciarstwu, działały modne sklepy, magazyny i wytwórnie oferujące sprzęt do uprawiania sportów zimowych. Wreszcie to Lwów był jedynym wielkim polskim miastem, które już od 1910 roku dysponowało własnymi skoczniami narciarskimi.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.