Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online
  • wideo

Program

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Niewidzialne kobiety. Ulice, murale, pomniki. Jak upamiętniać kobiety w przestrzeni publicznej? | spotkanie

08.03.2021
godzina 12:00

KOBIETY. NASZA HISTORIA | Niewidzialne kobiety. Ulice, murale, pomniki. Jak upamiętniać kobiety w przestrzeni publicznej? | spotkanie

08.03.2021
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
  • wideo
cykle spotkanie online wideo  

Nazwy ulic, parków czy mostów nie są przypadkowe. Wybór osób, nazwisk i wydarzeń odzwierciedla to, co dla danej społeczności jest szczególnie ważne — jakie zdarzenia i kogo chce zapamiętać na długo. W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Kobiety. Nasza historia”, przygotowanego specjalnie z okazji Dnia Kobiet, zastanowimy się, w jaki sposób upamiętniane są kobiety zasłużone dla lokalnych społeczności i historii kraju. Anna Czerwińska, autorka cyklu, porozmawia z Anną Kotowską, Aldoną Machnowską-Górą, Hanną Romą Rawską oraz Katarzyną Wilkołaską-Żuromską o tym, w jaki sposób oddać hołd kobietom za ich zasługi i przywrócić należne miejsce w historii.Kampania „Ulice dla Kobiet” oraz szereg innych inicjatyw, których celem jest zwiększenie widoczności kobiecych bohaterek w nazwach ulic, miejsc publicznych czy na pomnikach przynoszą pierwsze efekty. W Warszawie dzięki ich staraniom przybyły dwa skwery — imienia Anieli Steinsbergowej oraz Zofii Kuratowskiej. Powstał również sad jabłoni, z których każda opatrzona jest tabliczką poświęconą wybitnej Polce. Jednak mimo kampanii „Ulice dla Kobiet” w Warszawie kobiecych nazw ulic, rond i skwerów nadal przybywa niewiele. 

Wkrótce do władz miasta trafi kolejna petycja w tej sprawie. Jak piszą aktywistki grupy Siostrzeństwo Herstoryczne: „wciąż nie zrobiono wystarczająco dużo, aby zmniejszyć dysproporcję pomiędzy reprezentacją mężczyzn względem kobiet w miejskim nazewnictwie. […] Miasto, które nie upamiętnia tworzących je kobiet, to miasto, które zakłamuje swoją historię. Zaniechanie w tej dziedzinie, to powtarzanie trwającej od wieków praktyki wymazywania, niedostrzegania i umniejszania kobiecych zasług i dokonań”.

O tym, jak upamiętniane są kobiety w warszawskiej przestrzeni publicznej, a także o tym, co jeszcze należy zrobić w tej sprawie, rozmawiać będą:
Aldona Machnowska-Góra — wiceprezydentka m.st. Warszawy. Jest absolwentką filologii Uniwersytetu Warszawskiego, działaczką społeczną i animatorką kultury. Współtworzyła program dla Warszawy Rafała Trzaskowskiego i była współautorką „Miasto kultury i obywateli. Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”.

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska — pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. kobiet. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację na Collegium Civitas w Warszawie. Jest doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była starszą specjalistką w Zespole do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie asystentką Zastępczyni RPO ds. równego traktowania.

Anna Kotowska — architektka, aktywistka społeczna i działaczka Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Współautorka kampanii „Ulice dla Kobiet”.

Hanna Roma Rawska — kulturoznawczyni. Współautorka nowej petycji do władz miasta, działaczka grupy Siostrzeństwo Herstoryczne i współautorka projektu Warszawianki Dwudziestolecia.

Spotkanie poprowadzi Anna Czerwińska — autorka cyklu „Kobiety. Nasza historia”. Działaczka na rzecz praw kobiet, ekspertka równościowa i kuratorka „Wirtualnego Muzeum Historii Kobiet” Fundacji Feminoteka. Była współkuratorką wystaw poświęconych historii kobiet, przygotowywanych we współpracy z Domem Spotkań z Historią i Fundacją na rzecz Równości i Emancypacji STER, takich jak „Nasze bojownice. 100-lecie praw wyborczych Polek”, „Radne warszawskie. 100-lecie kobiet w Radzie Miejskiej” czy „Niepokorne 1976-1989”. Wraz z Anną Kotowską (Miasto jest nasze) opracowała kampanię „Ulice dla kobiet”, a przy współpracy z Anną Grzelewską wyreżyserowała film dokumentalny o pierwszej dźwiękowczyni, Halinie Paszkowskiej (Fundacja Szkoła Wajdy).

„Kobiety. Nasza historia”
to cykl spotkań, dyskusji i debaty dotyczący historii kobiet i ich roli w dziejach, inspirowany relacjami biograficznymi z Archiwum Historii Mówionej, najnowszymi książkami i wydarzeniami związanymi z upamiętnianiem kobiet. Opowiemy herstorie sprzed wojny i z okresu powojennego, o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, rozkwicie „Solidarności”, zmianach w czasie transformacji, rewolucji seksualnej i walkach o własne prawa. W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o kobiecych strajkach i buntach, macierzyństwie i służbie, walce o przetrwanie i pracy czy przyjaźni i miłości.

Więcej informacji o cyklu można przeczytać tutaj.