Program

  • online
  • wideo
  • spotkanie

Program

PRZEŁAMUJĄC MURY. POTRZEBUJEMY EDUKACJI! | Dlaczego Mur Berliński przemawia do nas silniej niż Okrągły Stół? | konferencja

16.04.2021
godzina 13:00 - 15:00

PRZEŁAMUJĄC MURY. POTRZEBUJEMY EDUKACJI! | Dlaczego Mur Berliński przemawia do nas silniej niż Okrągły Stół? | konferencja

16.04.2021
godzina 13:00 - 15:00

  • online
  • wideo
  • spotkanie
online wideo spotkanie  

Dlaczego Mur Berliński przemawia do nas silniej niż Okrągły Stół i wybory kontraktowe? Co dla młodych obywateli i obywatelek Europy oznaczają zmiany, które rozpoczęły się w 1989 roku? Czy zapoczątkowany wtedy proces zmian nadal trwa? Czy Europejki i Europejczycy są świadomi wagi tamtych wydarzeń? Zapraszamy chętne osoby do udziału w konferencji odbywającej się ramach europejskiego projektu „Przełamując mury. Potrzebujemy edukacji!”. W dyskusji weźmie udział historyczka i politolożka Gabriele Lesser oraz psycholog i działacz opozycji w okresie PRL Jacek Michałowski. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Wymagana rejestracja, do której link znajduje się tutaj.W dyskusji wezmą udział:
Gabriele Lesser — historyczka, politolożka i absolwentka szkoły dziennikarskiej w Kolonii (Niemcy). Od 1985 do 1986 roku była stypendystką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w latach 1989-1995 asystentką w Instytucie Historii Wschodnio-Europejskiej na Uniwersytecie Kolońskim. Od 1995 roku jest korespondentką i komentatorką polityczną niemieckojęzycznych gazet, w których publikuje wiadomości, reportaże i analizy na temat Polski. Jest członkinią Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS e.V., Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej) z siedzibą w Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy) oraz międzynarodowego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia z siedzibą w Olsztynie.

Jacek Michałowski — psycholog i psychoterapeuta. W okresie PRL był działaczem opozycji. Od 1989 roku do 1998 był dyrektorem Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP, a w latach 2010-2015 szefem kancelarii Prezydenta RP. W 2015 roku został prezesem zarządu Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego.

Przełamując mury. Potrzebujemy edukacji!
to projekt, dla którego punktem wyjścia jest trzydziesta rocznica upadku Muru Berlińskiego. Będziemy przyglądać się, jak Europejki Europejczycy — w szczególności młodzi — postrzegają to wydarzenie i są świadomi jego wagi w europejskiej historii. Celem jest wzmocnienie świadomości na temat procesu budowania zjednoczonej Europy jako efektu przemian w regionie, których częścią jest upadek muru, oraz budowanie wspólnoty wokół jednoczącej historii.