Nagroda Moczarskiego

  • aktualności

Nagroda Moczarskiego

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Zakwalifikowane książki

NAGRODA MOCZARSKIEGO 2020 | Zakwalifikowane książki


aktualności  

Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2020 zostały zakończone. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 85 tytułów.

Nagrodę otrzyma autor lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski, od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP. Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Książki zakwalifikowane do konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego:

1. Alosza Awdiejew, Polak z wyboru czyli szczęśliwy Rosjanin nad Wisłą. Wspomnienia, Mando

2. Omer Bartov, Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza, tłum. Adam Musiał, Wydawnictwo Czarne

3. Adolf Bocheński, Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939, redakcja Jan Sadkiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

4. Aleksandra Boćkowska, Można wybierać. 4 czerwca 1989, Wydawnictwo Czarne

5. Daniel Brewing, W cieniu Auschwitz. Niemieckie masakry polskiej ludności cywilnej 1939-1945, tłum. Roman Dziergwa, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

6. Natalia Budzyńska, Dzieci nie płakały. Historia mojego wuja Alfreda Trzebinskiego, lekarza SS, Wydawnictwo Czarne

7. Ewa Bukowska-Marczak, Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Wydawnictwo Neriton

8. Władysław Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Instytut Pamięci Narodowej

9. Andrzej Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wydawnictwo Czarne

10. Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Oblicza buntu społecznego w II RP doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”

11. Tomasz Danilecki, Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem. Postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957–1969, Instytut Pamięci Narodowej
12. Agnieszka Dauksza, Jaremianka. Biografia, Wydawnictwo Znak

13. Dariusz Jacek Fudali, Miejsca wykonywanych wyroków śmierci. Kaci aparatu bezpieczeństwa na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza

14. Michał P. Garapich, Dzieci Kazimierza, Wydawnictwo Czarne

15. Przemysław Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990, Instytut Pamięci Narodowej

16. Grzegorz Gauden, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

17. Robert Gawkowski, Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy, Nauka i Innowacje

18. Jerzy Giedroyc, „Mam na Pana nowy zamach...”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki – przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

19. Andrzej Giza, Polacy w Mandżurii. Dzieje polskiej kolonii w Hrabinie w latach 1895-1966, Avalon

20. Piotr Głuchowski, Bożena Aksamit, Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego, Wydawnictwo Agora
21. Renata Gość, Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r., Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy

22. Maria Marzena Grochowska, Beata Tomecka, Niezłomna warszawska syrena. Opowieść biograficzna o Krystynie Krahelskiej, jej rodzinie i przyjaciołach, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe

23. Marian Hanasz, Trakcja jako atrakcja w kraju demokracji ludowej, [b.n.w.]

24. Marek Hańderek, Unia 1940‒1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, Instytut Pamięci Narodowej

25. Jan Hlebowicz, Piątka u Semki, Zysk i S-ka

26. Elżbieta Isakiewicz, Piekło ocalonych, Państwowy Instytut Wydawniczy
27. Roman Jasiński, Nowe życie. Wspomnienia 1945-1976, redakcja Maria Wolańczyk, Wydawnictwo Literackie

28. Barbara Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

29. Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie

30. Krzysztof Kanabus, Wilanowskie miejsca pamięci, Centrum Kultury Wilanów

31. Jerzy Kochanowski, Zakopane. Wolne miasto. 1956-1970, Znak Horyzont

32. Maria Konwicka, Byli sobie raz, Wydawnictwo Znak

33. Bogusław Kopka, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Literackie

34. Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990, Instytut Pamięci Narodowej

35. Andrzej Krajewski, Rzemieślnicy. Badylarze. Cinkciarze. Jak przedsiębiorczy Polacy przechytrzyli komunę, Warsaw Enterprise Institute

36. Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Instytut Sztuki PAN

37, Eryk Krasucki, „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie i los Witolda Kolskiego (1902–1943), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

38. Antoni Kroh, Barbara Magierowa, Z polskiego na nasze, czyli prywatny leksykon współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Iskry

39. Kto odpowiada za klęskę wrześniową? Próby rozliczeń 1939-1954, red, Paweł Dybicz, wybór i oprac. Józef Stępień, Fundacja Oratio Recta

40. Mateusz Kubicki, Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939‒1940, Instytut Pamięci Narodowej

41. Wojciech Kucharski, Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945–1974, Instytut Pamięci Narodowej

42. Karolina Kuszyk, Poniemieckie, Wydawnictwo Czarne

43. Tadeusz Kwiatkowski, Ważne, nieważne. Dziennik 1953-1973, Wydawnictwo Literackie

44. Piotr Legutko, Paweł F. Nowakowski, Sylwester Szefer, Marzyciele. Oni wyśnili Niepodległą, Mando

45. Piotr Lipiński, Gomułka. Władzy nie oddamy, Wydawnictwo Czarne

46. Zbigniew Lubieniecki, Odwet. Polski chłopak przeciwko Sowietom 1939–1946, Ośrodek „Karta”

47. Tomasz Łabuszewski, Anna Obrębska, Małgorzata Ptasińska, Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945–1990, Instytut Pamięci Narodowej

48. Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna. 1938. Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej

49. Marcin Markiewicz, Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960, Instytut Pamięci Narodowej

50. Damian Markowski, Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie

51. Ignacy Matuszewski, Nie ma wolności bez wielkości. Pisma wybrane, t. 1: 1912–1942; O Polskę całą, wielką i wolną. Pisma wybrane, t. 2: 1943–1946, oprac. Sławomir Cenckiewicz, Instytut Pamięci Narodowej, LTW, Wojskowe Biuro Historyczne

52. Mariusz Mazur, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956, Bellona, UMCS

53. John S. Micgiel, „Project Eagle”. Polscy wywiadowcy w raportach i dokumentach wojennych amerykańskiego Biura Służb Strategicznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

54. Anna Mieszczanek, Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór, Muza

55. Gustaw Morcinek, Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy, oprac. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska, Instytut Pamięci Narodowej

56. Jakub Müller, Maksymilian Jasionowski. Robotnik pióra, Gmina Piekary Śląskie

57. Maciej J. Nowak, Narutowicz – Niewiadomski. Biografie równoległe, Wydawnictwo Iskry

58. Teresa Ewa Opoka, Na ścieżkach zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej

59. Irena Paczyńska, Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

60. Artur Pawlicki, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946, Instytut Pamięci Narodowej

61. Sebastian Pawlina, Wojna w kanałach. Opowieść o kanałach, ludziach i strachu w Powstaniu Warszawskim, Znak Horyzont

62. Patryk Pleskot, Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej

63. Bogusław Polak, Michał Polak, Generał Stanisław Taczak 1874–1960, Instytut Pamięci Narodowej

64. Krzysztof Potaczała, Zostały tylko kamienie. Akcja „Wisła”: wygnanie i powroty, Prószyński i S-ka

65. Tomasz Potkaj, Przekrój Eilego. Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika, Mando

66. Michał Przepiórka, Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Ossolineum

67. Paweł P. Reszka, Płuczki. W poszukiwaniu żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora

68. Paweł Rokicki, Garnizon Nowa Wilejka SZP-ZWZ, Instytut Studiów Politycznych PAN

69. Dariusz Rosiak, Bauman, Mando

70. Dorota Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL, Instytut Pamięci Narodowej

71. Józef Szostak, Moja służba Niepodległej. Wspomnienia pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka „Filipa” (1897–1984), oprac. Daniel Koreś, Instytut Pamięci Narodowej

72. Helena Świda-Szaciłowska, Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia (1928–1960), oprac. Tomasz Osiński, Agata Fijuth-Dudek, Instytut Pamięci Narodowej

73. Aleksander Uszyński, Z powstańczej Warszawy do Francji. Historia zapamiętana (1927–1957), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

74. Robert Walenciak, Modzelewski. Buntownik, Fundacja Oratio Recta

75. Zoe Waxman, Kobiety Holocaustu, Wydawnictwo Poznańskie

76. Olga Wiechnik, Posełki. Osiem pierwszych kobiet, Wydawnictwo Poznańskie

77. Anna Wilk, Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Wydawnictwo Neriton
78. Małgorzata Winkler-Pogoda, Miałam syna Emila. Wywiad rzeka z Krystyną Barchańską-Wardęcką, Instytut Pamięci Narodowej

79. Sylwia Winnik, Tylko przeżyć. Prawdziwe historie rodzin polskich żołnierzy, Wydawnictwo Znak

80. Radosław Wiśniewski, Palimpsest Powstanie, Fundacja Nowoczesna Polska

81. Agnieszka Witkowska-Krych, Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem, Wydawnictwo Akademickie Dialog

82. Jacek Witold Wołoszyn, Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956, Instytut Pamięci Narodowej

83. Rafał Woś, Zimna trzydziestoletnia. Nieautoryzowana biografia polskiego kapitalizmu, Mando

84. Dariusz Zalega, Śląsk zbuntowany, Wydawnictwo Czarne

85. Agata Zborowska, Życie rzeczy w powojennej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą Rady Miasta Warszawy, jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą historii Polski.