Program

  • książka
  • spotkanie
  • online
  • wideo

Program

„Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych” | Katarzyna Schier o dziedziczeniu traumy | komentarz psychologiczny

22.05.2021
godzina 12:00

„Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych” | Katarzyna Schier o dziedziczeniu traumy | komentarz psychologiczny

22.05.2021
godzina 12:00

  • książka
  • spotkanie
  • online
  • wideo
książka spotkanie online wideo  

Jaki wpływ trauma rodziców może mieć na więź z dzieckiem i jego socjalizację? Czy możliwe jest przekazywanie traumy na trzecie pokolenie, czyli wnuków ofiar? Co można zrobić, by przerwać ten mechanizm? „Pogłosy” to publikacja oparta na badaniach socjolożki i historyczki Marii Buko nad międzygeneracyjną traumą i postpamięcią potomków więźniów obozów koncentracyjnych. W komentarzu psychologicznym do tej książki Katarzyna Schier opowie o dziedziczeniu traumy z perspektywy swojej profesji. Emisja nagrania ze spotkania na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią.Maria Buko mówi o bohaterkach i bohaterach „Pogłosów” w ten sposób: „niektórzy odcinali się od przeszłości, inni czynili z przeszłości swoją teraźniejszość, stając się strażnikami pamięci”. Te różne strategie analizuje w posłowiu do książki Katarzyna Schier. Napisała w nim: „ponieważ część ofiar bestialstwa niemieckich sprawców unikała konfrontacji z własną przeszłością, a nawet w jakimś sensie umniejszała ją albo idealizowała, to dopiero ich dzieci podejmowały refleksję nad historią rodziców”. „Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych” są zapisem właśnie tej refleksji zebranej w czasie szesnastu rozmów. To wielogłosowa opowieść o doświadczeniach drugiego pokolenia — osób, których rodzice byli polskimi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. 

Katarzyna Schier — prof. dr hab., psycholożka i psychoterapeutka. Łączy pracę kliniczną z działalnością w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to mechanizmy rządzące psychoterapią, problematyka genezy chorób psychosomatycznych i utajone formy przemocy w rodzinie. Jest autorką wielu publikacji naukowych, między innymi „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie” (2014), pierwszej w Polsce naukowej monografii poświęconej tej tematyce, czy wydanej niedawno książki „Samotne ciało: Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców” (2020).

Emisja nagrania ze spotkania na Facebooku i YouTubie Domu Spotkań z Historią. Książkę można kupić w naszej księgarni na stronie ksiegarnia.dsh.waw.pl — w papierze i e-booku.