Program

  • spotkanie

Program

Ludzie odbudowy | spotkanie | zapisy

22.07.2021
godzina 17:30

Ludzie odbudowy | spotkanie | zapisy

22.07.2021
godzina 17:30

  • spotkanie
spotkanie  

22 lipca przypada 68. rocznica zakończenia pierwszego etapu odbudowy warszawskiego Starego Miasta. Urszula Zielińska–Meissner, varsavianistka z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, opowie o powojennych budowniczych. Poznany sylwetki wybitnych architektów, konserwatorek zabytków, artystów, historyczek sztuki, inżynierów i specjalistek z różnych dziedzin zaangażowanych w odbudowę Starego Miasta w ramach Biura Odbudowy Stolicy. To właśnie im zawdzięczany tą unikalną w dziejach świata rekonstrukcję. Wykład zostanie poprzedzony wprowadzeniem Michała Krasuckiego, Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Na spotkanie obowiązują zapisy. Zgłoszenia zawierające datę spotkania, imię, nazwisko i liczbę osób prosimy przesyłać najpóźniej do dnia poprzedzającego wydarzenie na adres: recepcja@dsh.waw.pl lub telefonicznie: 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią.Stare Miasto charakteryzuje estetyka rozpoznawalna w panoramie miasta. Rekonstrukcja połączyła funkcje osiedla mieszkaniowego i ośrodka kulturalno-oświatowego. Uczyniła to miejsce jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Warszawy. Powstała wyjątkowa — pod względem urbanistycznym, architektonicznym oraz plastycznym — przemyślana i dopracowana część miasta. Wykreowany przez „Ludzi Odbudowy” zespół staromiejski został w 1980 roku uhonorowany decyzją międzynarodowych ekspertek i ekspertów wpisem na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.