Program

  • cykle
  • spacer

Program

WARSZAWA ZAPAMIĘTANA | Zapomniane Stare Miasto | spacer | zapisy

24.07.2021
godzina 16:00

WARSZAWA ZAPAMIĘTANA | Zapomniane Stare Miasto | spacer | zapisy

24.07.2021
godzina 16:00

  • cykle
  • spacer
cykle spacer  

Przedwojenny charakter Starego Miasta znacznie różnił się od tego, który znamy współcześnie. Z fasad kamienic odpadały tynki, mieszkania nie miały dostępu do bieżącej wody, a podwórka wypełniały zabudowania gospodarcze, warsztaty i wychodki. Dzielnicę zamieszkiwali przede wszystkim niezamożni rzemieślnicy, uliczni handlarze i przekupki. Na ulicach rozbrzmiewał krzyk bawiących się dzieci. Udamy się w podróż do świata, który wojna starła z powierzchni ziemi, ale który zachował się we wspomnieniach mieszkanek i mieszkańców.

W wydarzeniu może wziąć udział ograniczona liczba osób, przez co konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie i zachowanie odległości lub noszenie maseczki.W czasie spaceru posłuchamy o życiu Starówki sprzed jej zniszczenia, oswajaniu ruin przez powracających warszawiaków i warszawianki, a także o entuzjazmie powojennej odbudowy. Przewodnicy opowiedzą o tym, jak specyficzny charakter Starego Miasta korespondował z Nowym Miastem, które stanowiło bramę do dzielnicy północnej. Tam szyldy zapraszały przechodniów do żydowskich sklepów mydlarskich i konfekcyjnych, drobnych warsztatów i zakładów zegarmistrzowskich.

„Warszawa zapamiętana”
to cykl wakacyjnych spacerów, którego celem jest przybliżenie historii Warszawy na podstawie wspomnień i opowieści jej najstarszych mieszkanek i mieszkańców. W trakcie spacerów pokażemy fotografie z domowych albumów i odtworzymy relacje związane z tematami wycieczek. Pochodzą one z Archiwum Historii Mówionej i można je znaleźć na tej mapie. W ramach tegorocznego cyklu zapraszamy do udziału w czterech spacerach — zawsze w soboty o godzinie 16:00:

10.07, Północnym skrajem dzielnicy północnej
24.07, Zapomniane Stare Miasto
14.08, Na Solcu i Czerniakowie — opowieść o proletariackiej dzielnicy
21.08, Oczami prażanki — spacer po Szmulkach i Nowej Pradze

Obowiązują zapisy
Na spacer obowiązują zapisy, a miejsce zbiórki zostanie przekazane zapisanym osobom. Zgłoszenia zawierające datę wydarzenia, imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres recepcja@dsh.waw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią.