Program

  • wideo
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

PO ZDROWIE NA KRESY | Przez Lubień do zdrowia | wideo

21.07.2021
godzina 12:00

PO ZDROWIE NA KRESY | Przez Lubień do zdrowia | wideo

21.07.2021
godzina 12:00

  • wideo
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
wideo cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Pierwsza prezentacja z wakacyjnego cyklu Tomasza Kuby Kozłowskiego będzie poświęcona znanym i zapomnianym uzdrowiskom oraz zakładom leczniczym na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kupcy ormiańscy, żydowscy i polscy ze Lwowa kurowali się w Lubieniu nad Wereszycą już w XV wieku, a uzdrowisko przeżyło swój rozkwit w XIX wieku oraz w latach 20. i 30. XX wieku. Emisja na Facebooku i YouTube Domu Spotkań z Historią.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.