Wystawy

  • Nagroda Moczarskiego
  • galeria dsh
  • inne

Wystawy

The Republic of Dreams — podróż po światach Brunona Schulza | instalacja immersyjna

25.07.2021 - 29.08.2021

The Republic of Dreams — podróż po światach Brunona Schulza | instalacja immersyjna

25.07.2021 - 29.08.2021

  • Nagroda Moczarskiego
  • galeria dsh
  • inne
Nagroda Moczarskiego galeria dsh inne  

The Republic of Dreams to instalacja immersyjna inspirowana twórczością Brunona Schulza. Mika Johnson, pomysłodawca i twórca projektu, wraz z artystkami i artystami z Polski, USA, Czech i Ukrainy zaprasza do świata nasyconego symbolami z pogranicza jawy i snu. Immersyjność polega na interaktywności instalacji, która łączy projekcje multimedialne, muzykę, prace dźwiękowe i wideo. Projekt powstał dzięki wsparciu Instytutu Adama MickiewiczaInstytutu Goethego oraz Muzeum Literatury. Instalacja będzie prezentowana w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią.Bruno Schulz stworzył odporną na upływ czasu przestrzeń, która kształtuje i angażuje odbiorczynie i odbiorców. Zespół tworzący projekt nazywa ją „Republiką Marzeń”. To właśnie do niej zapraszają publiczność, również osoby niezaznajomione do tej pory z twórczością autora.

Styl Brunona Schulza jest przepełniony anachronizmami, regionalizmami i metaforami, przez co nie jest wdzięcznym przedmiotem przekładu na inne języki. Stworzone przez niego dzieła to zbiory onirycznych doświadczeń, które pozwalają wkroczyć do świata pełnego niejasności, bogatych w treść obrazów czy groteskowych scen. Jego twórczość wymyka się jednoznacznym interpretacjom. Stanowiło to punkt wyjścia dla Miki Johnsona, inicjatora i twórcy projektu, który mówi: „Schulz może być świetnym przewodnikiem po naszych snach i wspomnieniach z dzieciństwa. Pisarz przypomina nam, że wyobraźnia jest sferą wolną od jakichkolwiek restrykcji, a marzenia senne czy zanurzenie się w rozległe światy wewnętrznych wyobrażeń mogą być źródłem nie tylko komfortu, ale i przyjemności”.

Prezentacji w Domu Spotkań z Historią towarzyszy nowa odsłona strony internetowej projektu. Znalazły się na niej kompozycje reżyserów dźwięku — Eliego Stine’a i Jacksona Bierfeldta, muzyka Wacława Zimpela i AWALI, wideo autorstwa Jakuba Krejčiego oraz fragmenty opowiadań Brunona Schulza czytane przez aktorki Olgę Mikulską i Julie Gibson Josephson. Całość dopełniają ilustracje Marty Lissowskiej.

Projekt jest realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w partnerstwie z Goethe-Institut w Warszawie oraz Muzeum Literatury

Koncepcja i reżyseria: Mika Johnson 
Tłumaczenie tekstów Brunona Schulza na angielski: Celina Wieniewska