Program

  • cykle
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

PO ZDROWIE NA KRESY | Druskieniki — solanka i słoneczne kąpiele | wideo

04.08.2021
godzina 12:00

PO ZDROWIE NA KRESY | Druskieniki — solanka i słoneczne kąpiele | wideo

04.08.2021
godzina 12:00

  • cykle
  • wideo
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle wideo Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Opowieść Tomasza Kuby Kozłowskiego o znanym uzdrowisku nad Niemnem i słynnych osobach, które się tam kurowały. Byli to między innymi Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Zygmunt Gloger czy Józef Piłsudski. Prezentacja będzie poświęcona także prekursorskim metodom stosowanym w Zakładzie Leczniczego Stosowania Słońca, Powietrza i Ruchu im. dr. E. Lewickiej. Emisja na Facebooku i YouTube Domu Spotkań z Historią.Warszawska Inicjatywa Kresowa to program Domu Spotkań z Historią, w ramach którego prowadzone są działania związane z upowszechnianiem dziedzictwa Kresów — organizowaniem spotkań, pokazów filmowych czy wystaw. Od 2009 roku inicjatywę koordynuje Tomasz Kuba Kozłowski, autor cykli „Opowieści z Kresów”, „Kino Kresowe” czy „Święta na Kresach”.