Program

  • cykle
  • spotkanie
  • online

Program

BLISKI NAM ŚWIAT | Język przeciwko nienawiści | spotkanie | online

23.09.2021
godzina 18:00

BLISKI NAM ŚWIAT | Język przeciwko nienawiści | spotkanie | online

23.09.2021
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • online
cykle spotkanie online  

Czy esperanto to język, który powstał przeciw nienawiści? Ludwik Zamenhof, jego twórca, ze względu na żydowskie pochodzenie wyczulony był na kwestie narodowe i etniczne. Jak zwracał uwagę, nie byłoby esperanto, gdyby nie jego osobiste doświadczenia. Zapraszamy na rozmowę o powstaniu i rozwoju najpopularniejszego sztucznego języka. Gościem kolejnego odcinka cyklu „Bliski nam świat” będzie esperantysta i tłumacz na język esperanto Przemysław Wierzbowski. Rozmowę poprowadzi Paweł Średziński. Emisja na Facebooku i YouTube Domu Spotkań z Historią i Facebooku Bliski nam świat.Obecnie esperanto wciąż żyje, mimo że nigdy nie stało się powszechnym językiem. Wśród tytułów, które są tłumaczone na ten język, niedawno znalazło się „Solaris” Stanisława Lema. Przemysław Wierzbowski powie o tym, czym jest esperanto oraz przybliży historię języka, który ma jednoczyć i likwidować bariery. Polecamy też 105 numer kwartalnika „Karta” poświęcony esperanto. Możecie go kupić stacjonarnie albo online w naszej księgarni.

Przemysław Wierzbowski — esperantysta, tłumacz i organizator kursów języka esperanto. Od 2014 roku kieruje Białostockim Towarzystwem Esperantystów, które kontynuuje tradycję przedwojennego stowarzyszenia założonego w 1921 roku przez Jakuba Szapiro. Kolekcjonuje wszystkie obcojęzyczne wydania powieści Stanisława Lema, którego „Solaris” przetłumaczył właśnie na esperanto.

Spotkanie poprowadzi Paweł Średziński — twórca cyklu „Bliski nam świat”. Historyk, dziennikarz, politolog, doktor nauk humanistycznych. Autor i współautor książek m.in. „Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma”, „Kwame Nkrumah. Początki panafrykańskiej działalności”, „Co się stało z Mokpokpo Dravi”, „Afryka w Warszawie”, „Czy Afryka jest krajem?” i „Jak mówić polskim dzieciach o dzieciach Afryki?“. Laureat „Stołka Roku” Gazety Wyborczej. Publikował i publikuje na łamach m.in. „Więzi”, „OKO.press”, „Dzikiego życia” i „Nowej Konfederacji”. Jest współzałożycielem Fundacji „Afryka Inaczej” i redaktorem serwisu Afryka.org.

„Bliski nam świat”
to cykl spotkań poświęcony historii, która dzieje się współcześnie w Europie, na Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Afryce Północnej. Zaproszone osoby, znani dziennikarze, reportażystki i eksperci przybliżają genezę wydarzeń i opowiadają mało znane historie z rejonu pogranicza Europy, Azji i Afryki. To właśnie tam, nierzadko w cieniu konfliktów, mają miejsca zdarzenia, które często uchodzą uwadze naszej i mediów.