Wystawy

  • wystawa
  • wystawy plenerowe
  • inne

Wystawy

Mazowiecki. Najpierw jest się człowiekiem | wystawa

15.09.2021 - 04.10.2021

Mazowiecki. Najpierw jest się człowiekiem | wystawa

15.09.2021 - 04.10.2021

  • wystawa
  • wystawy plenerowe
  • inne
wystawa wystawy plenerowe inne  

Zapraszamy na plenerową wystawę poświęconą życiu i działalności Tadeusza Mazowieckiego. Ekspozycję można oglądać na skwerze ks. Jana Twardowskiego do 4 października 2021 roku.

Wystawa t
owarzyszy Nagrodzie Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego, o której można przeczytać tutaj. Do 13 października pod tym adresem można zgłaszać młodych oraz zaangażowanych warszawiaków i warszawianki do tej nagrody.Wystawa jest opowieścią o życiu Tadeusza Mazowieckiego (1927–2013) — wieloletniego redaktora „Więzi”, działacza opozycji demokratycznej w PRL, pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej i specjalnego wysłannika ONZ w Bośni i Hercegowinie. Pokazujemy jego rolę w przemianach demokratycznych, zaangażowanie w życie społeczne Polski, a także biografię osobistą.

Wybór patrona nagrody dla młodych warszawiaków i warszawianek nie jest przypadkowy. Tadeuszowi Mazowieckiemu w działaniu zawsze towarzyszyło poczucie odpowiedzialności. O swoich dokonaniach mówił: „Jeżeli sądzimy, że w pełni panujemy nad wydarzeniami, to się oczywiście łudzimy. Na historię ma wpływ wiele czynników, również zupełnie nieprzewidywalnych. Natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to bardzo szczególne uczucie, na trwałe pozostające w człowieku — że miało się wpływ na przebieg historii. We mnie rodziło to przede wszystkim ogromne poczucie odpowiedzialności”.

Tadeusza Mazowieckiego cechowała wielka wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Szczególnie mocno doświadczyła go bezsilność wobec zbrodni dokonywanych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Jak sam mówił: „Kiedy się patrzy na tak straszne nieszczęścia, to szalenie mocne staje się poczucie, że najpierw jest się człowiekiem. A dopiero później człowiekiem określonej narodowości. Człowieczeństwo łączy w nieszczęściu, w jego przeżywaniu. Chciałoby się, żeby ludzie tak to rozumieli”.

Wystawa jest adaptacją ekspozycji „Mazowiecki. Człowiek dialogu” zorganizowanej przez Dom Spotkań z Historią w 2014 roku i której kuratorką była Katarzyna Madoń-Mitzner. 

Kuratorka: Zofia Zakrzewska (DSH)
Projekt graficzny: Radost
Współpraca produkcyjna: Agata Kucharska (DSH)
Korekta: Marcin Grabski (mesem.pl)
Druk: Neograph
Organizator: Urząd m.st. Warszawy
Partner: Dom Spotkań z Historią