Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Skąd się wzięli warszawiacy? Konsekwencje społeczne, kulturowe i ekonomiczne migracji

04.12.2015

Skąd się wzięli warszawiacy? Konsekwencje społeczne, kulturowe i ekonomiczne migracji

04.12.2015

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W imieniu Muzeum Warszawy zapraszamy na międzynarodową konferencję, która odbędzie się w 3-4 grudnia w Muzeum Warszawskiej Pragi, przy ul. Targowej 50/52. Czy rzeczywiście istnieje podział na „rodowitych warszawiaków” i tzw. „słoiki”? Czy osoby, przyjeżdżające do Warszawy i osiedlające się tutaj, czują się gośćmi w mieście? Jak w tym układzie odnajdują się obcokrajowcy, którzy zdecydowali się zamieszkać w Warszawie? Czy też są postrzegani jak „słoiki”? Muzeum Warszawy zaprezentujemy zarówno wyniki nowych badań nad tożsamością, jak i badania historyczne nad imigrantami w Warszawie. Wydarzenie jest podzielone na trzy części. W pierwszej z nich zaprezentowane zostaną referaty historyczne, o szerokim zasięgu chronologicznym – od średniowiecza po XX w. Prelegenci podejmą tematy związane zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi migracjami do Warszawy. W drugiej części przedstawione zostaną referaty partnera Muzeum w ramach projektu „odNowa” – Muzeum Domów Torfowych w Selfoss. Prelegenci omówią migracje na Islandii po 1944 roku. Trzecią częścią wydarzenia będzie prezentacja Badania na temat tożsamości Warszawy oraz jej mieszkańców, przygotowanego we współpracy przez Muzeum Warszawy i Biuro Marketingu Miasta m. st. Warszawy, w ramach projektów „Nowi Warszawiacy” oraz „odNowa”. Wśród gości będzie Katarzyna Madoń-Mitzner, zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią, która opowie o projekcie Domu Spotkań z Historią i Instytutu Historycznego UW Warszawa wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989, w ramach którego odbyły się festiwale Warszawiacy nie z tej ziemi! oraz nakładem DSH wyszła książka Warszawiacy nie z tej ziemi! Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989 Wydarzenie ma charakter otwarty. Liczba miejsc jest ograniczona.  Miejsce: Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Serdecznie zapraszamy! Program konferencji: Dzień pierwszy – 3 grudnia, czwartek godz. 9.00–9.30 – otwarcie konferencji, powitanie gości • Ewa Nekanda-Trepka (Dyrektor Muzeum Warszawy) • Robert Zydel (Dyrektor Biura Marketingu Miasta m.st. Warszawy) • dr Jarosław Trybuś (Zastępca Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Merytorycznych) • dr Magdalena Wróblewska (Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Naukowo-Badawczych) Panel I godz. 9.30–11.30 Moderator: prof. Andrzej Karpiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) • Zbigniew Polak (Muzeum Warszawy), dr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Skąd się wzięła Warszawa? Archeologia o kulturowej i etnicznej tożsamości pierwszych mieszkańców miasta • Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Nowi obywatele Starej Warszawy 1508–1526 • Krzysztof Zwierz (Muzeum Warszawy), Nowi warszawiacy XVI–XVII wieku w nazwach kamienic Starego Miasta • dr Radosław Poniat (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku), Migracje mieszkańców Warszawy w epoce stanisławowskiej Dyskusja godz. 11.30–11.40 przerwa kawowa Panel II godz. 11.40–13.40 Moderator: dr Błażej Brzostek (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) • dr Mirosław Z. Roguski (Stowarzyszenie Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej), Migracja drobnej szlachty ziemi liwskiej do Warszawy w drugiej połowie XVIII i XIX wieku • dr Joanna Kubicka (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), Awans społeczny w Warszawie drugiej połowy XIX wieku. Nowe perspektywy badawcze • Łukasz Sobechowicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Analiza demograficzna ludności Warszawy przełomu XIX i XX wieku na przykładzie Ksiąg Ludności Stałej i Niestałej • Katarzyna Madoń-Mitzner (Dom Spotkań z Historią), Projekt Warszawa wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945–1989 Dyskusja godz. 13.40–15.00 przerwa obiadowa Panel III godz. 15.00–17.00 Moderator: dr hab. Rafał Żebrowski (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie) • Michał Zbieranowski (Warszawa), Szkoci w Warszawie w XVI–XVIII wieku. Od „Szotów co z opałkami chodzą” do bankierów i burmistrzów • dr Paweł Fijałkowski (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie), Napływ ludności żydowskiej do Warszawy w czasach saskich i stanisławowskich (1697–1795). Uwarunkowania prawne, pochodzenie osadników i rozwój społeczności • dr Hanna Węgrzynek (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku • dr Anna Wiernicka (Warszawa), Epsteinowie – warszawiacy zapomniani Dyskusja Dzień drugi – 4 grudnia, piątek Panel IV godz. 9.00–10.35 Moderator: Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych) • Marta Kuc-Czerep (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Niemieckojęzyczni mieszkańcy osiemnastowiecznej Warszawy • dr Keya Thakur-Smolarek (Aleksander-Brücker-Zentrum, Universität Halle-Wittenberg, Niemcy), Entepreneurs of German origin in Warsaw during the economic upswing 1864-1913 • Andrzej Buczyński (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Prawosławni kapelani carskiego garnizonu Warszawy – duszpasterze rosyjskiej migracji w stolicy polskiej prowincji Dyskusja godz. 10.35–10.45 przerwa kawowa Panel V godz. 10.45–12.50 Prezentacje badań dotyczących migracji na Islandii, przygotowane przez Partnera Muzeum Warszawy w projekcie „odNowa”, Muzeum Domów Torfowych w Selfoss Moderator: prof. Grażyna Szelągowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) • Hannes Larusson (Icelandic Turf Houses), Sigurjón Badur Hafsteinsson (University of Iceland), Reykjavik’s architectural policy in the late 19th century • Olga Hołownia (University of Iceland), Fjallkonan and her place in Reykjavik in the post-war period • Tinna Grétarsdóttir (University of Iceland), Children migration in Iceland after 1944 • Anna Wojtyńska (University of Iceland), Polish migrants in the capital area of Iceland Dyskusja godz. 12.50–14.00 przerwa obiadowa Panel VI godz. 14.00–15.15 Moderator: dr Krzysztof Mikołajewski (Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury) • Agata Gołąb (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Adaptacja kulturowa migrantów ze wsi i małych miejscowości do Warszawy po II wojnie światowej • dr Grażyna Szymańska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Warszawiacy pochodzenia wietnamskiego na kulturowej mapie stolicy Dyskusja 15.15–15.30 przerwa kawowa Panel VII godz. 15.30–18.00 Badania na temat tożsamości Warszawy oraz jej mieszkańców, przeprowadzonych we współpracy przez Muzeum Warszawy i Biuro Marketingu Miasta m.st. Warszawy Moderator: dr Magdalena Łukasiuk (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) Robert Zydel (Biuro Marketingu Miasta m.st. Warszawy), dr Magdalena Wróblewska (Muzeum Warszawy) – otwarcie panelu badań poświęconych tożsamości mieszkańców Warszawy • prof. Maria Lewicka (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Czynniki wpływające na przywiązanie do Warszawy i tożsamość warszawską • Przemysław Piechocki (Biuro Marketingu Miasta m.st. Warszawy), Jak postrzegamy Warszawę oraz jej mieszkańców? • Adrian Wójcik (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Słoiki” vs. „rodowici warszawiacy” – jak widzą się nawzajem? • Marta Byrska, Paweł Ciacek (Millward Brown), Warszawa w doświadczeniu mieszkańców Dyskusja Więcej informacji o konferencjihttp://muzeumwarszawy.pl/dzialalnosc/projekty/konferencja-skad-sie-wzieli-warszawiacy-konsekwencje-spoleczne-ekonomiczne-i-kulturowe-migracji/ Więcej informacji o książce Warszawiacy nie z tej ziemi! http://www.dsh.waw.pl/pl/8_1854 Na zdjęciu: wydarzenie z festiwalu Domu Spotkań z Historią Warszawiacy nie z tej ziemi! Fot. Wojciech Aryniew / FORUM