Program

  • spotkanie
  • online
  • książka

Program

„Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej” | premiera książki | stacjonarnie + transmisja

16.12.2021
godzina 18:00

„Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej” | premiera książki | stacjonarnie + transmisja

16.12.2021
godzina 18:00

  • spotkanie
  • online
  • książka
spotkanie online książka  

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na premierę książki „Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej”. Spotkanie z autorami Paulem Thompsonem i Joanną Bornat (łączącymi się online) oraz redaktorami polskiego wydania Martą Kurkowską-Budzan i Dominikiem Czapigo poprowadzi dziennikarka Justyna Dżbik-Kluge. Rozmowa będzie tłumaczona na żywo i transmitowana na Facebooku Domu Spotkań z Historią, Centrum Archiwistyki Społecznej i Fundacji Bęc Zmiana, która dystrybuuje książkę.

Wstęp wolny, jednak liczba miejsc w Domu Spotkań z Historią jest ograniczona do 15 osób. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.„Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej” to pierwsze polskie wydanie książki „The Voice of the Past. Oral History”. Publikacja od czasu pierwszego wydania w 1978 roku doczekała się kilku zaktualizowanych wersji. Nadal jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych i inspirujących książek dotyczących historii mówionej.

Nie jest to publikacja niszowa, która trafiłaby wyłącznie do wąskiego grona akademików i naukowczyń. To świetna propozycja dla osób zajmujących się badaniem życia społecznego, historią, kulturoznawstwem, etnografią czy historią sztuki. Z „Głosu przeszłości. Wprowadzenia do historii mówionej” mogą się wiele dowiedzieć i nauczyć aktywiści i archiwistki społeczne, dziennikarze, pisarki i reporterzy, osoby zainteresowane zachowywaniem pamięci o przeszłości i jej wpływem na teraźniejszość.

W rozmowie wezmą udział:
Paul Thompson
— emerytowany profesor socjologii na Uniwersytecie Essex, jeden z pionierów historii mówionej w Europie, założyciel archiwum National Life Stories w British Library i współzałożyciel czasopisma „Oral History”. W jego dorobku znajdują się między innymi książki „The Edwardians” (1975) i „Living the Fishing” (1983). Jest też współautorem książek „Pathways to Social Class” (1997), „Growing Up in Stepfamilies” (1997), a ostatnio „Jamaican Hands Across the Atlantic” (2006). Prowadził badania w ramach rozmaitych projektów społecznościowych, między innymi w szkockiej wiosce rybackiej Mallaig, w dzielnicy klasy średniej na północy Oksfordu oraz wśród marokańskich migrantów i migrantek do Wielkiej Brytanii.

Joanna Bornat — emerytowana profesorka historii mówionej na Open University. Przez wiele lat pełniła funkcję współredaktorki naczelnej czasopisma „Oral History”. Odegrała ważną rolę w rozwoju metody pracy ze wspomnieniami, zbadała i opisała wiele aspektów historii mówionej osób na późnych etapach życia. Badała historie mówione związane między innymi ze zmianą w rodzinie, religią i niereligijnością, migracją i płcią, a jej ostatnie publikacje dotyczą powtórnego używania zarchiwizowanych danych. Współpracowała przy projektach społecznościowych w Londynie i kontynuuje tę współpracę po przejściu na emeryturę.

Dominik Czapigo — socjolog. Od 2006 roku pracuje przy programie „Historia Mówiona” Fundacji Ośrodka KARTA, w ramach którego koordynuje projekt „Polacy na Wschodzie”. Jest współpracownikiem Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią, a od 2014 roku jest członkiem redakcji kwartalnika „Karta”. Uczestniczył w licznych projektach dokumentacyjnych, między innymi „Polacy na Wschodzie” (2006–2011), „Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Buenos Aires” (2012–2015) i „Fotografowie w Peerelu” (2014–2016). 

Marta Kurkowska-Budzan — historyczka, pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metodologią praktyczną badań historycznych i dziejami historiografii, kulturową historią pracy w wieku XX-XXI oraz reprezentacjami przeszłości we współczesnej kulturze. Kieruje międzynarodową grupą badawczą Homo [Lab]orans oraz realizuje projekty: „Lokalni historycy i zmiana systemowa w Polsce - transfery idei (1984-1998)” i „Praca jako doświadczenie cielesne. Reprezentacje pracy industrialnej we współczesnej Europie”. Autorka książki „Historia zwykłych ludzi. Angielska historiografia dziejów społecznych” (2003), współautorką publikacji „Historia mówiona. Elementarz” (2008) i „Stadion na peryferiach” (2016). Jest współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, redaktorką naukowych pism poświęconych historii mówionej, członkinią Rady Naukowej „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” oraz Rady Naukowej Oral History Centre w University of Winnipeg w Kanadzie. 

Rozmowę poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge — dziennikarka radiowa i telewizyjna. Zajmuje się tematyką społeczną i kulturalną. Debiutowała w młodzieżowym programie Telewizji Polskiej „Rower Błażeja”. Była gospodynią magazynu kulturalnego TVP Warszawa „Qadrans Qltury”, pracowała w Polskim Radiu — w Czwórce i w Jedynce. Przez pięć lat była związana z Radiem ZET, gdzie prowadziła między innymi cotygodniową audycję „Halo ZET”. Od listopada 2021 roku w Radiu 357 prowadzi autorską audycję o literaturze „Książki. Lubię to!”.„Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej”
Tytuł oryginalny:
„The Voice of the Past. Oral History” (IV wydanie)
Autorzy: Paul Thompson oraz Joanna Bornat
Tłumaczenie: Paweł Tomanek
Autorzy wstępu: Marta Kurkowska-Budzan, Piotr Filipkowski 
Redakcja naukowa: Marta Kurkowska-Budzan
Redaktor inicjujący i opieka redakcyjna: Dominik Czapigo (Ośrodek KARTA)
Koordynacja: Karolina Andrzejewska-Batko
Projekt graficzny: Anna Piwowar
Partner książki: Ośrodek KARTA
Dystrybucja książki: Bęc Zmiana