Program

  • spotkanie
  • wokół wystaw

Program

JEDYNE | Jak kobiety zrobiły rewolucję | spotkanie z Anną Pietuszko-Wdowińską, Ludwiką Wujec i Agnieszką Grzybek | online

17.12.2021
godzina 17:00

JEDYNE | Jak kobiety zrobiły rewolucję | spotkanie z Anną Pietuszko-Wdowińską, Ludwiką Wujec i Agnieszką Grzybek | online

17.12.2021
godzina 17:00

  • spotkanie
  • wokół wystaw
spotkanie wokół wystaw  

Czy dawny system upadłby bez udziału kobiet? Jaka była ich rola w „Solidarności” i przy Okrągłym Stole? Ile zawdzięczamy tym, o których nie wspomina się na kartach podręczników? Zapraszamy na spotkanie, w którego czasie spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w kontekście wystawy „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”. W rozmowie wezmą udział: fotoreporterka Anna Pietuszko-Wdowińska, działaczka opozycji w PRL Ludwika Wujec oraz kuratorka wystawy „Niepokorne” Agnieszka Grzybek. Emisja na naszym Facebooku i YouTube.Rozmawiać będą:
Anna Pietuszko-Wdowińska — fotoreporterka, fotoedytorka i wykładowczyni. Ukończyła Policealne Studium Fototechniczne w Warszawie. Od 1981 roku była etatową fotoreporterką Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Fotografowała działalność opozycji demokratycznej w Polsce, marsze, strajki i spotkania polityków. Brała udział w obradach Okrągłego Stołu jako członkini ekipy prasowej „Solidarności”. W 1989 roku została fotoreporterką Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W późniejszym czasie była kierowniczką działu fotograficznego w „Życiu Warszawy” oraz „Życiu”, redaktorką naczelną Agencji Fotograficznej Polskiej Agencji Prasowej, redaktorką naczelną Agencji Fotograficznej Wirtualnej Polski, a także wykładowczynią w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. Obecnie pracuje jako fotoedytorka prasowa. Została odznaczona przez Ministra Kultury za krzewienie kultury niezależnej.

Ludwika Wujec — od 1963 do 1981 roku pracowała w szkole podstawowej, gdzie uczyła matematyki i fizyki. Od 1976 roku należała do KOR-u, a następnie do KSS „KOR”. Zajmowała się organizacją wsparcia dla represjonowanych robotników i redagowała czasopismo „Robotnik”. W 1980 roku wstąpiła do „Solidarności”, a od 1981 roku pracowała w Agencji Prasowej Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana w ośrodku odosobnienia w Olszynce Grochowskiej, a następnie w Gołdapi. Po wyjściu na wolność w działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom oraz w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 1982 roku współpracowała z redakcją podziemnego „Tygodnika Mazowsze”, a od 1984 do 1989 roku wchodziła w skład jego zespołu redakcyjnego. W czasie obrad Okrągłego Stołu była asystentką Tadeusza Mazowieckiego i zastępczynią dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1990 roku działała w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 1995 do 2002 roku pełniła funkcję sekretarza i członkini zarządu gminy Warszawa-Centrum.

Agnieszka Grzybek — tłumaczka, redaktorka, działaczka społeczna i polityczna, ekspertka równościowa oraz współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Z ruchem feministycznym w Polsce związana od 1997 roku. Od 1997 do 2005 roku pracowała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa. Jest współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca oraz członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet.

„Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”
Wystawę tworzy niemal 150 zdjęć trzynastu fotografek: Anny Beaty Bohdziewicz, Anny Marii Brzezińskiej, Iwony Burdzanowskiej, Joanny Helander, Marzeny Hmielewicz, Anny Michalak-Pawłowskiej, Anny Musiałówny, Anny Pietuszko-Wdowińskiej, Agnieszki Sadowskiej i Mai Sokołowskiej oraz Anny Białej, Małgorzaty Kujawki i Anny Łoś. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych te polskie fotografki często były jedynymi kobietami w męskich zespołach lub pracowały w pojedynkę. Od 30 września 2021 roku wspólnie z kuratorką Moniką Szewczyk-Wittek zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na wystawę, która przypomina ich historie i fotografie.