Program

  • spotkanie

Program

GRANICE | Kobiety w kryzysach migracyjnych | spotkanie

20.01.2022
godzina 18:00

GRANICE | Kobiety w kryzysach migracyjnych | spotkanie

20.01.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na trzecie spotkanie cyklu „Granice”, które będzie poświęcone roli kobiet w czasie kryzysów migracyjnych. Ich obecność w małych grupach społecznych jest niezmiernie istotnym czynnikiem w organizacji systemów przeciwdziałania kryzysom, nawiązywaniu kontaktów ze społecznościami oraz budowaniu mechanizmów wsparcia dla osób narażonych na manipulacje i oszustwa. W rozmowie o roli kobiet zarówno w grupach społecznych, jak i o ich obecności w strukturach bezpieczeństwa – wezmą udział dr hab. Aleksandra Gasztold, Katarzyna Krakowska, dr Kornela Oblińska oraz Mariola Wołoszyn. Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.W rozmowie wezmą udział:
Aleksandra Gasztold
— doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Generalna WIIS Poland, profesorka uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Członkini Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Institute for National and International Security (INIS). Ekspertka społeczna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Autorka publikacji naukowych z zakresu badań nad bezpieczeństwem, między innymi The Conspiracy of Silence: The CIA Black Sites in Poland, „International Politics” (2021), Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies (2020), The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, „Terrorism and Political Violence” (razem z  P.  Gasztoldem, 2020). Prowadzi badania poświęcone udziałowi kobiet w kształtowaniu pokoju i bezpieczeństwa, których efektem była między innymi publikacja we współredakcji z dr Kornelą Oblińską „Kobiety w  systemie bezpieczeństwa państwa” (2021).

Katarzyna Krakowska — magistra socjologii, badaczka i nauczycielka akademicka. Jest asystentką w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Zajmuje się przede wszystkim kobiecymi doświadczeniami migracyjnymi oraz sytuacją Ukrainek i Ukraińców w Polsce.

Kornela Oblińska — doktor w dziedzinie nauk społecznych. Dyrektor Programowa WIIS Poland i inspektor Policji w stanie spoczynku. Była Szefowa Polskiego Biura SIRENE i uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM). Była przewodniczącą zespołu ds. strategii równych szans w Policji Komendanta Głównego Policji, przewodniczącą polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek, vice-przewodniczącą Zespołu Służb Mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorka i współautorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, kultury organizacyjnej i współpracy międzynarodowej. Wykładowczyni (UW, WSFiZ, Polskie Centrum Edukacji), ekspertka Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (BiRM). Właścicielka firmy szkoleniowej „EGIDA Szkolenia dla Kobiet dr Kornela Oblińska”.

Mariola Wołoszyn — psycholog policyjny, emerytowany oficer Policji oraz konsultantka policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center (USA), Milton H. Erickson Institut (Berlin), Department of Justice (Federal Bureau of Investigation, USA), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, a także profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób, mediacji, negocjacji oraz interwencji kryzysowej.

Rozmowę poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.Granice to cykl spotkań, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony jest kwestii uchodźstwa i migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys migracyjny i humanitarny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań będziemy analizować problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.