Program

  • wokół wystaw
  • spotkanie

Program

Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek | oprowadzanie kuratorskie | zapisy

23.01.2022
godzina 12:00

Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek | oprowadzanie kuratorskie | zapisy

23.01.2022
godzina 12:00

  • wokół wystaw
  • spotkanie
wokół wystaw spotkanie  

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorki Moniki Szewczyk-Wittek po „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek”. Wystawę tworzy niemal 150 zdjęć trzynastu fotografek: Anny Beaty Bohdziewicz, Anny Marii Brzezińskiej, Iwony Burdzanowskiej, Joanny Helander, Marzeny Hmielewicz, Anny Michalak-Pawłowskiej, Anny Musiałówny, Anny Pietuszko-Wdowińskiej, Agnieszki Sadowskiej i Mai Sokołowskiej oraz Anny Białej, Małgorzaty Kujawki i Anny Łoś. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych te polskie fotografki często były jedynymi kobietami w męskich zespołach lub pracowały w pojedynkę.

Obowiązują zapisy. Zgłoszenie zawierające datę wydarzenia, imię, nazwisko i liczbę osób można przesłać na adres recepcja@dsh.waw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 255 05 00 w godzinach otwarcia Domu Spotkań z Historią. Na miejscu prosimy o noszenie maseczek.Ekspozycja jest przekrojowym spojrzeniem na polską fotografię od lat 70. do 90. XX wieku. Są to zarówno zdjęcia wydarzeń politycznych, sportowych czy portrety, jak i fotografie ukazujące życie codzienne. Całość uzupełnią aparaty, publikacje, stykówki i inne pamiątki bohaterek wystawy.

Jak mówi kuratorka wystawy Monika Szewczyk-Wittek: „Wspólnie z bohaterkami wybierałam fotografie zarówno już publikowane, jak i niepokazywane wcześniej. Większość autorek nigdy nie zdigitalizowała w całości swojego dorobku. Kilka z nich — jak Maja Sokołowska, Agnieszka Sadowska czy Anna Pietuszko-Wdowińska — bezpowrotnie straciły część swoich zbiorów. Niektóre nie mają pełnego dostępu do swoich archiwów z tamtych lat. Stąd wybór zdjęć na wystawę miał swoje ograniczenia. Podczas pracy nad wystawą stawiałam sobie wiele pytań. Najważniejsze z nich to, czy fotografie z tamtych lat przetrwały próbę czasu? Czego możemy się nauczyć od fotografek, które są bohaterkami wystawy?”.

Autorką książki i kuratorką wystawy jest Monika Szewczyk-Wittek — absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja fotografia). Fotoedytorka i kuratorka. Autorka tekstów oraz wywiadów z fotografami i fotografkami. Specjalizuje się w opracowaniu archiwów. Pomysłodawczyni przedsięwzięć promujących fotografię. Współtwórczyni projektu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Kierowała archiwizacją i digitalizacją zbiorów TR Warszawa. Współkuratorka archiwum Pawła Pierścińskiego. Prowadzi zajęcia z fotoedycji i etyki fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książka „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” jest dostępna w księgarni Domu Spotkań z Historią zarówno stacjonarnie, jak i online.

Kuratorka: Monika Szewczyk-Wittek
Projekt graficzny: grafo-mania
Koordynacja projektu i produkcja wystawy: Barbara Roszuk-Galus
Współpraca merytoryczna: Julia Libera
Współpraca produkcyjna: Jerzy Tarłowski 
Redakcja i korekta: Agnieszka Grzybek
Przygotowanie zdjęć do druku: Tomasz Kubaczyk, Zbyszek Kordys (PrintShop1923)
Organizator: Dom Spotkań z Historią