Program

  • spotkanie

Program

GRANICE | Media a kryzysy migracyjne | spotkanie

17.02.2022
godzina 18:00

GRANICE | Media a kryzysy migracyjne | spotkanie

17.02.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Wrogość czy akceptacja? Gotowość do przyjęcia osób potrzebujących pomocy czy strach przed „obcymi”? Niepewność we własnych granicach czy aktywne uczestnictwo w międzynarodowych procesach zarządzania kryzysami? Procesy migracyjne i uchodźcze budzą wiele emocji, nie tylko wśród osób zajmujących się polityką, ale także obywateli i obywatelek. Jednym z kluczowych elementów budowania narracji na ten temat jest działalność mediów. Ich rola polega zarówno na pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem, jak i wpływaniu na obie te grupy. Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na czwarte spotkanie cyklu „Granice”. O roli mediów w zarządzaniu kryzysami migracyjnymi i humanitarnymi porozmawiają Agata Kaźmierska, dr Katarzyna Maniszewska i Jerzy Smoliński. Rozmowę poprowadzi dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

❗️ Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.W rozmowie wezmą udział:
Agata Kaźmierska
— dziennikarka. Specjalizuje się w tematyce międzynarodowej i ekologicznej, a także społecznym wpływie nowych technologii. Wraz z Wojciechem Brzezińskim jest współautorką książki „Strefy Cyberwojny” (2018). Była korespondentką w Afganistanie, Pakistanie, Iraku, Kongu i Jemenie. Laureatka Grand Press i Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, pracowała również w tygodniku „Wprost”, Polsat News i Zielonej Interii.

Katarzyna Maniszewska — doktor nauk humanistycznych i prorektor ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku wykłada na Collegium Civitas. Ekspertka ds. terroryzmu i członkini Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Autorka książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (2014) oraz licznych publikacji poświęconych roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, była między innymi Dyrektorką Programową w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jerzy Smoliński — przewodniczący Rady Programowej Centrum Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wykładowca w Centrum Wojsk Lądowych i Logistyki w Poznaniu. Przez kilkanaście lat był oficerem Wojska Polskiego. Od 1993 roku współtworzy służbę prasową w Siłach Zbrojnych, był między innymi Zastępcą Dyrektora Biura Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczestnik programu Departamentu Stanu USA The International Visitor Leadership (IVLP). Dziennikarz telewizyjny, autor wielu programów i magazynów telewizyjnych. Od 2004 do 2006 roku był Dyrektorem Programowym TVP Poznań. Od 2007 do 2010 roku był Doradcą Marszałka Sejmu RP ds. Mediów, a później doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw mediów. Uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rozmowę poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.Granice to cykl spotkań, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony jest kwestii uchodźstwa i migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys migracyjny i humanitarny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań analizujemy problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.