Program

  • spotkanie

Program

GRANICE | Kryzys migracyjny jako element wojny hybrydowej | spotkanie

24.03.2022
godzina 18:00

GRANICE | Kryzys migracyjny jako element wojny hybrydowej | spotkanie

24.03.2022
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na piąte spotkanie cyklu „Granice”. Historyk dr hab. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego dr Łukasz Tolak oraz ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek opowiedzą o wydarzeniach polskich granicach z perspektywy koncepcji konfliktu hybrydowego.

Porozmawiają o tym, czy możliwe jest sterowanie procesami migracyjnymi — i jeśli tak, to w jakim stopniu. Kto korzysta na rozpętywaniu tego rodzaju kryzysów? Jakie narzędzia są niezbędne do tego, aby nimi sterować? Czy kryzys migracyjny na polskiej granicy może być testem spójności reakcji zachodnich państw?

Spotkanie poprowadzi dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.W rozmowie wezmą udział:
Dr hab. Daniel Boćkowski
— historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują terroryzm polityczny, religijny i medialny, terroryzm krajowy (ang. domestic terroism), bezpieczeństwo wewnętrzne, fundamentalizm religijny, a także sytuację geopolityczną krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (ang. MENA).

Dr Łukasz Tolak — ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia w ramach Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. proliferacji broni masowego rażenia, bezpieczeństwa energetycznego, energetyki jądrowej, terroryzmu, surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii. Autor publikacji: „The Kaliningrad nuclear power plant project and its regional ramifications”, „Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy”, „Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego – przełom czy jedynie protokół rozbieżności?”.

Andrzej Mroczek — ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego. Zajmuje się tematyką przestępczości zorganizowanej oraz zarządzaniem w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej oraz współautor Prezydenckiego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Pracował w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz służbach specjalnych. Zajmował stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozmowę poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.Granice to cykl spotkań, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony jest kwestii uchodźstwa i migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys migracyjny i humanitarny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań analizujemy problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.