Program

  • wokół wystaw

Program

Miastowidzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego | oprowadzanie kuratorskie

19.03.2022
godzina 13:00

Miastowidzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego | oprowadzanie kuratorskie

19.03.2022
godzina 13:00

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Historyczka i krytyczka sztuki Marta Leśniakowska oprowadzi po wystawie, którą tworzy 95 zdjęć wybranych spośród niemal siedmiu tysięcy negatywów (w większości szklanych) i odbitek autorstwa Czesława Olszewskiego. Jak mówi współkuratorka: „to cenne źródło wiedzy o kulturze architektonicznej w Polsce przed 1939 rokiem, po części już nieistniejącej lub zdegradowanej. [...] Czesław Olszewski był uważnym obserwatorem, wyczulonym na formę przedmiotu, fakturę powierzchni, grę światła, wydobywaną w niuansach czarni i bieli”.Czesław Olszewski (1894‒1969) to jeden z najwybitniejszych polskich fotografów architektury. Na kilku tysiącach negatywów utrwalił modernizujące się w latach trzydziestych XX wieku państwo i jego odbudowę po II wojnie światowej. Fotografował gmachy ministerstw i urzędów pocztowych, szkoły i szpitale, spółdzielcze osiedla mieszkaniowe i luksusowe kamienice czynszowe. Jego zdjęcia są zarówno cennym źródłem historycznym, jak i zachwycają ze względów artystycznych. Wypracował styl i technikę, które budzą uznanie także współcześnie.

Od 17 marca zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na wystawę jego fotografii. Więcej informacji.