Program

  • wokół wystaw

Program

NOC MUZEÓW | Oprowadzanie Krzysztofa Wójcika | Od Baku po Paryż. Fotograficzne przygody Witolda Marczewskiego

14.05.2022
godzina 20:30

NOC MUZEÓW | Oprowadzanie Krzysztofa Wójcika | Od Baku po Paryż. Fotograficzne przygody Witolda Marczewskiego

14.05.2022
godzina 20:30

  • wokół wystaw
wokół wystaw  

Po wystawie niezykłych zdjęć Witolda Marczewskiego oprowadzi Krzysztof Wójcik – fotograf, współtwórca Polskiej Agencji Fotografów FORUM i autor tekstów towarzyszących wystawie. 

Sprawdź, co jeszcze będzie się u nas działo w Noc Muzeów 

Błękitny Meczet, Stambuł, Turcja. Fot. Witold Marczewski

Błękitny Meczet, Stambuł, Turcja. Fot. Witold Marczewski

Wystawa „Od Baku po Paryż. Fotograficzne przygody Witolda Marczewskiego”
Ponad sto lat temu fotografia była zajęciem wymagającym i kosztownym. Cóż więc sprawiło, że Witold Marczewski (1877-1944), polski inżynier elektryk, zainteresował się nią i zabierał zestaw swoich aparatów fotograficznych (w tym aparatów stereoskopowych) w każdą podróż, by potem oddać się też fotografii studyjnej? Tego nie wiemy. Jednak dzięki zachowanym przez rodzinę fotografiom i negatywom – możemy zaprosić do niezwykłej przygody do początków XX wieku. Na wystawie można zobaczyć ponad sto fotografii. To przekrój przez ogromny dorobek Witolda Marczewskiego, inżyniera i „wizjonera z początku ubiegłego wieku”. Są to zdjęcia krajobrazów, architektury i ujęcia dokumentujące wydarzenia historyczne, a także życie codzienne mieszkanek i mieszkańców odwiedzanych przez niego krajów — Włoch, Francji, Grecji, Azerbejdżanu, Gruzji czy Turcji, a także polskich wsi i miast — Lublina, Kazimierza nad Wisłą czy Warszawy.

Więcej o wystawie →